พนักงานขายกับการสร้างกลยุทธ์ให้ชนะใจลูกค้า

เขียนโดย: Administrator 21 มิถุนายน 2560
goodmedia24hr
วิธีที่พนักงานขายจะต้องนำไปใช้ในการทำยอดขายให้ได้ตามเป้า ด้วยการนำเสนอขายสินค้ารวมทั้งการบริการเพื่อพิชิตใจลูกค้านั้น บางครั้งจะต้องอาศัยเทคนิคการขายหลายอย่างประกอบนั้น ซึ่งบางครั้งก็สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ และสถานการณ์นั้น ๆ รวมทั้งลูกค้า แต่สิ่งที่พนักงานขายจะต้องนำไปใช้ในการเสนอขายให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดประสบผลสำเร็จในอาชีพงานขายและชนะใจลูกค้าได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบอีกหลายอย่าง
 
เทคนิคชนะใจลูกค้า
การเอาชนะใจลูกค้าให้ได้นั้น คนที่ทำอาชีพพนักงานขายจะต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ ซึ่งปัญหาสำคัญของพนักงานขายส่วนใหญ่คือ ความวิตกกังวลที่จะเสนอขายต่อลูกค้า อีกทั้งมีความรู้สึกท้อเมื่อถูกปฏิเสธบ่อย ๆ จากลูกค้า  ซึ่งพนักงานขายจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  ที่สำคัญจะต้องรู้จักวางแผนการและทำงานเป็นขั้นตอนซึ่งจะต้องวางแผนการทำงานไว้อย่างมีระบบ หากทำได้เช่นนั้นก็ถือได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วครึ่งหนึ่ง  ซึ่งจะทำให้พนักงานขายประสบผลสำ เร็จในการขาย  ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของการขายก็คือจะต้องวางแผนให้รัดกุมพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาทุกครั้ง
 
เทคนิคการวางแผนการขาย
พนักงานขายที่ดีจะต้องวางแผนสำหรับการใช้เวลาทำงานแต่ละอย่างให้น้อยที่สุด เพื่อใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพบลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยพยายามจัดลำดับความสำคัญในแต่ละวันให้ดี และจะต้องทำตารางเวลางานที่วางแผนเอาไว้ว่าจะต้องทำไว้ด้วย  อย่างการวางแผนการเดินทาง และจัดลำดับที่อยู่ของลูกค้าที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน หรือทำการคัดเลือกลูกค้าที่คาดว่าจะมีกำลังซื้อสูง และค่อนข้างแน่ใจว่าจะซื้อสินค้าที่คุณขาย รวมทั้งใช้เวลาเข้าพบและวางแผนการนำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อทำการวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับสนองนโยบายของฝ่ายขาย โดยพนักงานขายแต่ละคนจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ นอกจากนี้อาจศึกษายุทธวิธีการขายที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว เพื่อนำมาพัฒนาใช้กับลูกค้าของตนเอง
 
เทคนิคการขายให้มีลูกค้าเข้าร้าน
การรักษาตลาดไม่ให้คู่แข่งเข้ามามีส่วนแบ่งนั้น พนักงานขายจะต้องเป็นผู้พิชิตใจลูกค้าได้ ซึ่งเท่ากับว่าจะต้องทำการ ครอบครองส่วนหนึ่งของตลาดให้ได้ และมีแนวโน้มว่าจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะพิชิตใจลูกค้าได้ก็คือ สินค้าและบริการนั้นจะต้องมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริงด้วย ซึ่งสามารถใช้วิธีการขยายพื้นที่การขาย ที่นอกเหนือจากการใช้เทคนิคการขายลูกค้าเฉพาะรายโดยตรงแล้ว พนักงานขายอาจใช้เทคนิคกระจายการขายในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์ออกไปในที่ต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
 
 นอกจากนี้วิธีการขายปลีกผสมผสาน ถือได้ว่าเป็นวิธีที่จะทำให้การขายสินค้าได้ดีที่สุด เพื่อทำให้ลูกค้าเข้าร้านหรือมีส่วนช่วยให้เกิดแรงจูงใจให้มีลูกค้าประจำเพิ่มมากขึ้น โดยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น “เทคนิคการขายแบบป่าล้อมเมือง” สามารถทำได้โดยวิธีการขายตัดราคา อย่างการติดป้ายประกาศลดราคาสินค้าเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้าร้าน  หรือการชักชวนให้ลูกค้าสมัครทำบัตรสมาชิกเพื่อได้รับส่วนลดราคาตลอดปี  

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา