แนวทางการสร้างสรรค์แบรนด์

เขียนโดย: Administrator 29 มิถุนายน 2560
goodmedia24hr
เรียกได้ว่าแบรนด์มาไกลกว่าตราสินค้ามาก เพราะแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงโลโกของสินค้าเท่านั้น หากแต่การสร้างแบรนด์ ของผู้บริโภคนั้น นักการตลาดต้องอาศัยชั้นเชิงเพื่อสื่อสารความเป็นตัวตนทำให้แบรนด์ของตนมีความแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่ง  เพื่อส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นเจ้าของแบรนด์ และนำพามาซึ่งยอดจำหน่ายในที่สุด  ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่สินค้าอาจไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ได้  เพราะมีสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันออกมามากมาย อีกทั้งแพ็คเก็จจิ้งที่คล้ายกัน ชื่อสินค้าก็ใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนได้
 
ความสำคัญของการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น
สปิริตของแบรนด์ จึงกลายเป็นสิ่งที่มาแรง เพราะแบรนด์ที่ทรงพลังจะต้องมี ธรรมชาติของแบรนด์ซึ่งจะต้องมาพร้อมกับ จิตวิญญาณของแบรนด์ที่ชัดเจน การสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ของแท้นั้น จะต้องมีตัวตนชัดเจนไม่ใช่แบรนด์ลอกเลียน แบบ  ที่สำคัญเมื่อแบรนด์สื่อสารออกไป ก็จะต้องทำให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ทันทีหรือจดจำได้ว่าโฆษณาที่เห็นอยู่นั้น คือแบรนด์อะไร  อีกทั้งการจดจำแบรนด์ที่อยู่ในโฆษณาให้ได้  ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การจดจำโฆษณาท่านั้น หากแต่ยังจะต้องเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการสื่อการของนักการตลาดที่ไม่สูญเม็ดเงินฟรี ๆ จากการสื่อสารอีกด้วย เพราะแบรนด์ที่มีตัวตนที่ชัดเจน จะสามารถพัฒนาเป็นเคาน์เจอร์ ที่ผู้บริโภคขาดไม่ได้  
 
การเริ่มต้นสร้าง Brand Spirit ให้น่าสนใจ
ส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ 3  ของการเริ่มต้นสร้าง Brand Spirit ให้น่าสนใจ โดยให้ผู้บริโภคเล่นอยู่อารมณ์ของแบรนด์ ที่จะทำให้เกิด Preservation ซึ่งเป็นอารมณ์อยู่ในใจอย่าง  Starbucks ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟ แต่อาจเป็นบ้านหลังที่ 3 ของผู้บริโภค และ Nike ไม่ใช่แค่รองเท้ากีฬาแต่มันคือชัยชนะของผู้ที่สวมใส่  ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ว่าแบรนด์มีความเชื่ออย่างไร ที่เกิดกับสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว   โดยอาจเลิกสื่อสารถึงความเก่งของแบรนด์ และเลิกพูดแค่เรื่องฟังก์ชั่นของโปรดักท์ว่าดีอย่างไร  แต่จะต้องนำชีวิตความต้องการของผู้บริโภคให้ดูเป็นฮีโร่  โดยการนำเสนอความเป็นฮีโร่ของผู้บริโภค ซึ่งจะมีแบรนด์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือช่วยส่งเสริมความเป็นฮีโร่ของผู้บริโภค  เพื่อให้เกิด Win Heart และ Win Mind ในใจผู้บริโภค และเพื่อเป็นการผลักดันสู่ Win Head และ Win Spirit  ให้เกิดพฤติกรรมเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 
การสร้าง Brand Spirit จะต้องสร้างตัวตนของแบรนด์ให้โดดเด่น และมีการเลือกเวลาที่จะสื่อสารกับผู้บริโภค หาสไตล์ที่เหมาะสมของแบรนด์ให้เจอ  อาจใช้ดิจิตอลป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร ซึ่งการสร้างแบรนด์สู่แบรนด์แม้จะไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ใหญ่  หากกแต่เป็นแค่แบรนด์เล็ก ๆ ก็เกิดได้ ถ้ามี Brand Spirit ที่เข้มแข็งพอ 

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา