เหตุผลของการออกแบบโลโก้.??? มีที่มาอย่างไร??

เขียนโดย: Administrator 1 กรกฎาคม 2560
goodmedia24hr
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนแล้วแต่ ส่วนใหญ่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ก็เพื่อเป็นการสื่อหรือเตือนความทรงจำ ซึ่งจะทำให้เกิดผลด้านการสื่อความหมายต่อสาธารณชนได้ง่ายขึ้น  ทำให้การออกแบบโลโก้ให้กับสินค้านั้น จะต้องสื่อตัวตนเพื่อให้โลโก้กลายเป็นสิ่งที่จดจำ  หรือเป็นเสมือนตัวแทนขององค์กร หรือสินค้า เพื่อที่จะเริ่มทำธุรกิจฯ  หรือจะเปิดทำการดำเนินกิจการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการค้า เพื่อหน่วยงานราชการ เอกชน กระทรวง บริษัท ห้างร้าน องค์กรส่วนรวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ
 
ความหมายของโลโก้
สัญลักษณ์ หรือ Logo (Logotype) หมายถึง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ที่เปรียบเสมือนตัวแทน หรือสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกถึงรูปแบบ ประเภทสินค้า หรือองค์กร รวมทั้งรูปลักษณะของสิ่งที่เป็นเจ้าของ  ซึ่งสัญลักษณ์ หรือ Logo นั้นๆ  แทบจะไม่ต้องแปลความหมาย หรืออธิบายเลย เพราะ เชื่อว่าหากได้ยินคำคำนี้  ผู้ที่ฟังก็จะเข้าใจได้  แต่หากถามว่าทำไมจะต้องมี
Logo  บอกได้เลยว่า  เพราะมันเปรียบเสมือนหน้าตาของเจ้าของกิจการและเจ้าของสินค้า  ด้วยภาพลักษณ์ต่าง ๆ ที่จะสื่อออกมาให้คนภายนอกเห็น เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์และเมื่อเห็น Logo  แล้วก็จะทำให้คนนึกถึงภาพต่าง ๆ  ที่มีความโดดเด่นขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติ  อาจเป็นความรู้สึกของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อ Logo   ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ  หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ
 
การออกกแบบ Logo จากความตั้งใจ
เป็นการผ่านขบวนการทางด้านศิลปะ ที่เริ่มตั้งแต่การวางรูปแบบ ความหมาย หน้าตา รูปลักษณ์ ฯลฯ   เช่น Logo ของสายการบินไทย ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารทหารไทย   ฯลฯ ซึ่งเมื่อคนเห็นแล้วก็จะเกิดการจดจำว่านี่คือโลโก้ของใคร   สาเหตุของความจำเป็นที่จะต้องมี สัญลักษณ์ หรือLogo  เป็นการเน้นดึงเอาจุดเด่นของสิ่งนั้นๆ ออกมาเพื่อเป็นการนำเสนอ อธิบายว่า.... ความหมาย ใคร (Who) อะไร (What)  และอย่างไร (How) ให้ลึกลงไปถึงเมื่อไหร่ (When) สู่สาธารณชนให้รับรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 
หลักในการออกแบบ Logo
หลักการ ออกแบบโลโก้ จะเน้นความหมายของงานที่จะทำ แล้วหาสื่อมาเป็นตัวแทน  การวางรูปแบบที่จะสื่อออกมาเพื่อทำเป็นสัญลักษณ์ หรือLogo  ซึ่งสรุปแล้ว สิ่งต่างๆ เหล่านั้น ผู้ออกแบบเขาคิดไว้หมด โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ที่กว่าจะลงตัว เพื่อให้สัญลักษณ์หรือโลโก้นั้น มีความน่าสนใจ โดดเด่น และทำให้เป็นที่น่าจดจำยิ่งขึ้น  ยกตัวอย่าง โลโก้ของธนาคารกรุงเทพฯ คือเป็นรูปใบโพธิ์ ซึ่งมีแนวคิดมาจากใบโพธิ์ ซึ่งเป็นเรื่องของการลงทุน ด้านการเงิน โดยการลงทุนก็เหมือนการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะต้นโพธิ์ ต้นไทรเมื่อเติบใหญ่ก็จะเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร และสร้างความร่มเย็น ผู้ออกแบบก็นำเอาใบโพธิ์มาปรับปรุงเป็น Logo นั่นเอง   หรืออย่างธนาคารทหารไทยจะมองเห็นได้ชัดคือ การนำเอาธงชาติไทยออกมาเป็นสื่อให้เห็น  เป็นการนำเอาธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต สัตว์ สิ่งของ และตัวอักษรที่สามารถนำมาประยุกต์ ปรับใช้ได้ เพื่อนำเอาทฤษฎี และหลักการทางด้านศิลปะเข้าไปประกอบ  เพื่อการออกแบบที่ลงตัว

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา