ความเชื่อเกี่ยวกับอานิสงส์จากการปิดทองพระตำแหน่งต่างๆ

เขียนโดย: Administrator 13 กรกฎาคม 2560
goodmedia24hr
คนไทยคุ้นเคยกับการเข้าวัดฟังธรรมมาตั้งแต่โบราณกาล และชาวพุทธต่างก็เชื่อว่าการทำบุญนั้นจะให้ผลดีต่อตนเองและเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากการทำบุญตักบาตรแล้วยังมีความเชื่อว่า อานิสงส์ของการไหว้พระปิดทองจะส่งผลบุญในทันทีเพราะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ โดยมีคติความเชื่อว่า หากผู้ใดได้มีโอกาสปิดทองพระไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด คนผู้นั้นก็จะมีผิวพรรณผ่องใส มีสง่าราศี เป็นที่ถูกใจแก่ผู้พบเห็น แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าควรปิดทองพระตรง ไหน และแต่ละตำแหน่งบ่งบอกถึงอะไรได้บ้าง
 
คำอธิฐานเวลาปิดทององค์พระ ให้กล่าวว่า " ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าเติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์"  และหากพบพระพุทธรูปนั้นมีทองติดเต็มองค์หนาแน่นอยู่แล้ว ให้ปิดทับลงไป พร้อมอธิษฐานว่า " สิ่งใดที่ดีงาม ที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ก็ขอให้ข้าพเจ้าทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกเถิด"
 
1.ปิดทองบริเวณพระเศียร (ศีรษะ) 
จะส่งผลด้านสติปัญญา สามารถแก้ไขปัญญาอุปสรรคของชีวิตได้ตลอด  การเรียนการศึกษาดี ทำให้มีความจำที่เป็นเลิศ
 
2.ปิดทองบริเวณพระพักตร์ของพระพุทธรูป (ใบหน้า)
จะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำ
 
3.ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ของพระพุทธรูป (มือ)
เป็นการส่งเสริมบารมีให้สูงส่ง เป็นคนที่มีอำนาจวาสนา จะเป็นที่เคารพยกย่องยำเกรงของคนโดยมาก
 
4.ปิดทองบริเวณพระอุระพระพุทธรูป (หน้าอก)
เชื่อว่าจะส่งผลให้มีสง่าราศี เป็นที่รักใคร่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เป็นที่เมตตาของคนทั่วไป
 
5.ปิดทองบริเวณพระนาภี (สะดือ)
จะส่งผลให้ตลอดชีวิตจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์  จะไม่มีวันอดอยากขาดทรัพย์ มีผู้เลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำชูดูแล
 
6.ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง)
เชื่อว่าชีวิตจะอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ ร่ำรวยไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
 
7.ปิดทองบริเวณบาท (เท้า) และ รอยพระบาท
จะส่งผลให้พรั่งพร้อมด้านที่อยู่อาศัย ยวดยานพาหนะ รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 
8.ปิดทองบริเวณบาทฐานขององค์พระ
จะช่วยส่งเสริมด้านอาชีพการงานให้มีการงานหน้าที่ที่มั่นคงไม่สั่นคลอน
 
คำสุภาษิตโบราณที่ว่าปิดทองหลังพระนั้นมีคติความเชื่อว่าถ้าปิดทองพระให้สมบูรณ์ก็จะต้องปิดด้านหลังองค์พระด้วย นอกจากนี้แล้ว แม้ไม่สามารถปิดที่องค์พระได้ เช่นกรณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ การปิดทองที่บริเวณฐานรองขององค์พระก็ยังส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้เช่นกัน

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา