เรียนรู้ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ควรทราบ

เขียนโดย: Administrator 28 มกราคม 2560
goodmedia24hr

รายการข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ส่วนใหญ่จะเป็นวันที่ผลิตสินค้า โดยใช้สัญลักษณ์ "MED"  สำหรับวันหมดอายุ ใช้สัญลักษณ์ "EXP"  มีการใช้ข้อมูลแสดงถึงส่วนประกอบของสินค้านั้นๆ  มีคำว่าผู้ผลิตและจำหน่ายสัญลักษณ์ ด้วยการใช้คำว่า "ผลิตและจัดจำหน่ายโดย..."  บนฉลากผลิตภัณฑ์ยังมีเลขทะเบียนการค้าตามชนิดของสินค้า มีฉลากข้อมูลโภชนาการ  และปริมาณสุทธิของขนาดบรรจุ ซึ่งการติดฉลากผลิตภัณฑ์คือการติดฉลากต่างๆ ที่มีการแสดงข้อมูลของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ  โดยแสดงในรูปของ กรอบข้อมูลที่บ่งบอกชนิดและปริมาณของสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งก็คือคุณค่าหรือประโยชน์ของอาหารหรือสินค้า ที่คุณจะได้จากการรับประทานหรือการนำมาใช้ในแต่ละครั้งนั่นเอง
 
กรอบข้อมูลของฉลากผลิตภัณฑ์ติดสินค้า
ข้อความของฉลากผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกว่าเป็นสินค้าประเภทใด  มีสารอาหารหรือส่วนประกอบอะไรบ้าง  หากเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน  ก็อาจมีการเปรียบเทียบว่ายี่ห้อใดมีประโยชน์กว่ากัน และแม้ว่าราคาเท่ากัน แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกดูว่ายี่ห้อใดจะคุ้มค่ามากกว่ากัน หรือมีสารอาหาร หรือส่วนประกอบใดที่ไม่ต้องการจะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคต้องการให้ผู้ประกอบการติดฉลากผลิตภัณฑ์ติดสินค้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพของอาหารหรือผลิตภัณฑ์ บวกกับการให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้บริโภค ที่สามารถใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ติดสินค้าเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อ  รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั่นเอง
 
ความสำคัญของการติดฉลากผลิตภัณฑ์
ฉลากผลิตภัณฑ์ติดสินค้าหรือ ฉลากบนภาชนะบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หรือของใช้ ต่างก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากฉลากตัวผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนหน้าต่างของผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ซึ่งการติดฉลากผลิตภัณฑ์นับเป็นประโยชน์กับทุกองค์ประกอบในกระบวนการผลิตสินค้า  ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ติดสินค้าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลและทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
   
ประโยชน์ของการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ติดสินค้า
ฉลากผลิตภัณฑ์ติดสินค้ามีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุดและราคาไม่แพง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสินค้ามากเพราะ ว่าเป็นส่วนแรกที่ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเลือกอ่านหรือดูรายละเอียดจากฉลากผลิตภัณฑ์ติดสินค้า ก่อนที่จะซื้อสินค้า เพื่อให้ทราบว่าสินค้านี้บอกประโยชน์หรือมีคำเตือนของสินค้านั้นๆอย่างไรบ้าง ซึ่งการติดฉลากผลิตภัณฑ์ติดสินค้าบนภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวผลิตภัณฑ์ เพราะฉลากสินค้าเป็นประโยชน์กับทุกองค์ประ กอบในกระบวนการผลิตสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งยังใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลและสามารถใช้ในการโฆษณาสินค้าให้กับผู้บริโภค และเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ บวกกับสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจง่ายขึ้น

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา