ตามรอยเท้าพ่ออยู่หัว รัชกาลที่ ๙......กับพระราชดำรัส แห่งความพอเพียง...

เขียนโดย: Administrator 23 ตุลาคม 2560
goodmedia24hr
นับถอยหลัง..อีกไม่กี่วัน.เราก็จะได้ยินเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย และทั่วโลกอีกครั้งของเหล่าประชาราษฎร์ที่มีความจงรักภักดีต่อพ่ออยู่หัวรัชกาลที่ ๙  หนึ่งปีที่ผ่านมา มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เองหรือ?? เชื่อว่าผู้ที่มีหัวใจรักพ่อ..หากได้เห็นภาพต่างๆ ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจ หรือพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในช่วงตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น น้ำตาแห่งความอาลัยยังคงปริ่มแทบจะอาบสองแก้ม
 
ที่ผ่านมาพสกนิกรชาวไทยได้รับฟังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสอนให้ประชาชนของพระองค์ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง กับ "หลักคำสอนของพ่อ เดินตามรอยเท้าพ่อ กับการใช้ชีวิตเรียบง่าย แบบเศรษฐกิจพอเพียง"  มาดูพระราชดำรัสบางส่วน ที่เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจ และแรงผลักดันเพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ได้ยึดถือและปฏิบัติตามรอยพ่อกัน..
 
 "…การใช้จ่ายโดยประหยัด จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดจะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย..."
....พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502
 
"…เก็บผักเก็บปลากิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน เหลือจึงค่อยนำไปขาย ไม่ฟุ่มเฟือยไปซื้อของแพง ๆ มาใช้…"
                                                                                ....พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540
 
"...ให้พอเพียงก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าให้พอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่หากทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ…"
                                                                                ....พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541
 
ที่ผ่านมาพ่อยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด  เพื่อให้คนไทยรู้จักที่จะดำเนินชีวิตในสังคมด้วยความสามารถที่จะอุ้มชูตัวเองได้ โดยที่ตัวเองและคนอื่นต้องไม่เดือดร้อน และต้องดูแลตัวเองรวมทั้งครอบครัวให้มีความพอมี พอกิน และพอใช้ ไม่หวังที่จะร่ำรวยแต่เพียงอย่างเดียว และหากทำได้ก็จะเกิดความสุขถ้วนหน้า  เพราะพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความเรียบง่าย ความประหยัด และความพอเพียงมาโดยตลอด  เหมือนกับที่เราชาวไทยเคยได้ยิน ได้ฟัง เรื่องราวพระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านมาหลายต่อหลายครั้ง   เราขออัญเชิญเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอให้ผู้ที่รักพ่อ....รักเมืองไทย รักครอบครัวได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านเพื่อนำไปปฏิบัติตาม
 
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป..

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา