7 หลักพิจารณาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต่อการใช้งาน

เขียนโดย: Administrator 21 พฤศจิกายน 2560
goodmedia24hr
การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะต้องสามารถผลิตจากวัสดุที่เหมาะสม เพื่อนำไปบรรจุด้วยวิธีที่สะดวก ประหยัด และรวดเร็ว โดยการเลือกออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการใช้งานมี 7 หลักในการพิจารณาตามนี้
 
1.ลักษณะของสินค้า
ผู้ออกแบบต้องรู้ข้อมูลของสินค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปทรง ส่วนผสม ฯลฯ เพื่อจะได้เลือกวัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันรักษาได้ดี
 
2. ตลาดเป้าหมาย
เลือกบรรจุภัณฑ์ให้สนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ของตลาดหรือกลุ่มลูกค้า เพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  
 
3. วิธีจัดจำหน่าย
การจำหน่ายจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ลักษณะหนึ่ง แต่หากจำหน่ายผ่านคนกลาง  อาจดูการวางขายสินค้าของร้านค้าว่าจะมีอิทธิพลต่อโอกาสขายสินค้านั้นหรือไม่  
 
4.การขนส่ง
บรรจุภัณฑ์ต้องมีความทนทาน และความแข็งแรง และต้องคำนึงถึงวิธีที่จะใช้ในการขนส่งเพื่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด ประหยัดที่สุด   
 
5.การเก็บรักษา
จะต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษาในการเลือกบรรจุภัณฑ์ ดูสภาพของสถานที่เก็บรักษา และวิธีการ เคลื่อนย้ายในสถานที่เก็บรักษา
 
6.ลักษณะการนำไปใช้งาน
การเลือกบรรจุภัณฑ์ ต้องนำไปใช้งานได้สะดวกเพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
 
7.ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์
การบรรจุที่สะดวก รวดเร็ว เสียหายน้อย จะช่วยลดต้นทุนการผลิต บรรจุภัณฑ์ดีอาจต้องจ่ายสูง แต่หากช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อก็ถือเป็นสิ่งชดเชยได้  

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา