?5 good? กับการวางกลยุทธ์ในการออกแบบแพ็คเกจจิ้งแบบโดนๆ

เขียนโดย: Administrator 24 พฤศจิกายน 2560
goodmedia24hr_

กลยุทธ์ “5 good” เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจตลาด เพื่อยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนสู่ SMEs ด้วยนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยต่อยอดสินค้า โดยใช้กลยุทธ์ 5 good ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ต้องคำนึงถึง  
      
1.Good Shape
จำเป็นต้องผลิต รูปร่างที่น่าจับต้อง ขนาดที่เหมาะสมให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณและจำนวนผลิตภัณฑ์  ออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน จะช่วยเร้าอารมณ์ให้ผู้พบเห็นอยากซื้อสินค้าได้
      
2.Good Brand
การสร้างตราสินค้าที่มีพลังจะส่งผลต่อผู้บริโภค  โดยจะต้องมีชื่อสินค้า สัญลักษณ์ การออกแบบ สโลแกนฯ โดยต้องสามารถบ่งบอกได้ถึงเอกลักษณ์ที่จะทำให้เกิดการจดจำภาพของสินค้า และสร้างความจงรักภักดีกับผลิตภัณฑ์
 
3.Good Material
 ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค การเลือกใช้วัสดุที่ดีจะช่วยให้ควบคุมต้นทุนการผลิตและกระตุ้นยอดขาย และยังจะช่วยให้สินค้ามีคุณภาพดูน่าใช้งาน ดูโดดเด่นขึ้น
      
4. Good Graphics & Design
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ การดีไซน์จะช่วยสร้างมูลค่าและโอกาสทางการตลาด ควรออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ดูร่วมสมัย อาจแฝงความหมายบนตราสินค้าให้ดูน่าสนใจ  
      
5.Good for Environment
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้  และนำไปทำลายเมื่อหมดอายุการใช้งาน  ถือเป็นการยืดอายุการใช้งานบรรจุภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น      

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา