ความแตกต่างของสติ๊กเกอร์สินค้า กับฉลากสินค้า

เขียนโดย: Administrator 25 มกราคม 2561
goodmedia24hrพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่คือการเลือกซื้อสินค้าที่มีแบรนด์น่าเชื่อถือ  ซึ่งสิ่งที่มีผลต่อการเลือกซื้อเป็นอันดับแรกๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม แน่นหนารวมทั้งฉลากสินค้าที่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ครบถ้วน เพราะสินค้าที่มีรายละเอียดบนฉลากผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลที่จำเป็นและยังช่วยให้การตัดสินใจเลือกซื้อง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ผู้
บริโภคสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสินค้าตัวอื่นในประเภทเดียวกันได้อีก เรียกได้ว่าฉลากสินค้ามีความสำคัญไม่น้อย แต่ก็มีหลายคนสงสัยว่าแล้วฉลากสินค้าต่างจากการใช้งานสติ๊เกอร์สินค้าอย่างไร??
 
ลักษณะแบบไหนที่จะเรียกว่า สติ๊กเกอร์ และฉลากสินค้า
สติ๊กเกอร์สินค้า
สติ๊กเกอร์สินค้า จะเน้นข้อความคือ ชื่อสินค้า/Brand สินค้า เบอร์โทรฯ หรืออาจจะมี บอกชื่อรสหรือชนิด เพิ่มอีกสักนิดเพราะเนื่องจากขนาดสติ๊กเกอร์ที่ใช้ ส่วนใหญ่จะมีขนาดไม่เกิน 5 ซม. ทำให้เน้นข้อมูลน้อย แต่หากสินค้าใหญ่กว่านั้นขนาดของสติ๊กเกอร์ก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วย 
 
ฉลากสินค้า
สำหรับฉลากสินค้าจะเน้นข้อมูลเยอะๆ กว่าซึ่งส่วนใหญ่ จะออกแบบ หน้า-หลัง แยกกัน จะเป็นกลุ่มสินค้าที่ต้องการใส่รายละเอียดค่อนข้างเยอะ อย่างส่วนประกอบ/ อย. ที่ได้รับความนิยม ก็คือ เครื่องสำอาง อาหารญี่ปุ่น ซึ่งจำเป็นต้องบอกให้ละเอียดและถูกต้อง
 
การใช้สติ๊กเกอร์ติดสินค้า  
เหตุผลหลักๆ  คือ เรื่องการสร้างแบรนด์ เพราะการติดสติ๊กเกอร์สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของยี่ห้อ แบรนด์ ชื่อสินค้า โลโก้ ฯลฯ ซึ่งเจ้าของกิจการมักอยากสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเพื่อให้ลูกค้าได้จดจำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ดี จะทำให้มีการบอกต่อ ซึ่งการติดสติ๊กเกอร์สินค้า สามารถออกแบบ เลือกรูป หรือข้อความให้กระชับ จดจำง่าย และโดดเด่น ซึ่งการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการติดสติ๊กเกอร์สินค้า ที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับธุรกิจเพื่อรองรับความก้าวหน้าของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้การเลือกติดสติ๊กเกอร์ติดสินค้า ยังเป็นการบอกรายละเอียดที่เป็นข้อมูลของสินค้าที่เป็นประโยชน์ ให้ผู้บริโภคได้ทราบ เพื่อส่งผลทำให้ลูกค้าได้กลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งในอนาคต และทำให้ไม่เป็นของที่ดูเหมือนเป็นสินค้าธรรมดาทั่วไป ซึ่งจะทำให้สินค้ามีความน่าสนใจในการดึงดูดสายตาต่อผู้บริโภคมากกว่าที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์สินค้า และยังสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้านั้นๆได้เป็นอย่างดี
  
การใช้ฉลากสินค้า
การเลือกใช้ฉลากสินค้าคือการบอกข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นๆ อาจใช้การพิมพ์ลงบนวัสดุที่ติดกับสินค้านั้นๆ  ซึ่งนอกจากมีการบอกสินค้าที่บรรจุภายในบรรจุภัณฑ์แล้ว ฉลากที่ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์จะมีข้อความต่างๆ  ที่ระบุตามข้อกำหนด โดยจะบอกรายละเอียดกับผู้ซื้อหรือผู้บริโภค คือ
 
1. ชื่อ ประเภทสินค้า กรณีนำเข้าให้ระบุประเทศที่ผลิต
2.เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในไทย
3.เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในไทยของผู้นำเข้าเพื่อขาย
4. สถานที่ตั้งของผู้ผลิต  หรือผู้สั่งหรือนำเข้าเพื่อขาย
5. ขนาดหรือปริมาณหรือปริมาตรหรือน้ำหนักของสินค้า
6. วิธีใช้
7. ข้อแนะนำการใช้หรือห้ามใช้
8. คำเตือน  (ถ้ามี)
9. วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิต หรือหมดอายุ
10. ราคาระบุหน่วยเป็นบาท 

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา