ประโยชน์ของการออกแบบฉลากสินค้าให้ปัง!!

เขียนโดย: Administrator 26 มกราคม 2561
goodmedia24hr

เพราะฉลากสินค้าเป็นตัวบ่งบอกถึงแบรนด์ของสินค้า ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ ของสินค้า  ทำให้ในชีวิตประจำวันเราสามารถพบเห็นฉลากสินค้าได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฉลากยา ฉลากอาหาร หรือฉลากเครื่องสำอาง รวม ทั้งฉลากสินค้าอื่น ๆ การใช้ฉลากสินค้า ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะอย่างน้อยเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลทำให้เพิ่มยอดขายขึ้นด้วย มาดูประโยชน์ของการออกแบบฉลากสินค้าให้ปังกันดีว่า..ว่าจะถูกใจผู้บริโภคได้อย่างไร
 
ฉลากสินค้าทำให้มีความน่าเชื่อถือ
ฉลากสินค้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสินค้าบางชนิด  ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์ซึ่งเรียกได้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องติดฉลากสินค้าเพื่อเป็นการบ่งบอกแบรนด์  ซึ่งฉลากจะต้องบอกข้อมูล ประเภท วิธีใช้ และ รูปลักษณ์ของผลิต ภัณฑ์นั้นๆ ทำให้การออกแบบฉาก และการเลือกวัสดุการพิมพ์นับว่าฉลากติดสินค้ามีความสำคัญต่อเจ้าของสินค้ามาก เพราะฉลากที่เป็นสติ๊กเกอร์บางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับสินค้านั้นๆ ก็ได้ ซึ่งการออกแบบพิมพ์ฉลากสินค้าต้องคมชัด ดูโดดเด่น สะดุดตา และต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งลูกค้าเห็นฉลากแล้วต้องดูมีความน่าเชื่อถือ และน่าซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งหากพิมพ์ฉลากสินค้าออกมาได้ดีอาจส่งผลต่อยอดขายสินค้าได้
 
ฉลากสินค้าช่วยแสดงตัวตนของผลิตภัณฑ์
การออกแบบฉลากสินค้าสำหรับติดในผลิตภัณฑ์  เป็นการบอกข้อมูลที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆ ของผลิต ภัณฑ์,วันหมดอายุ ,ข้อห้าม, อย. ,เลขที่จดแจ้ง  นอกจากนี้ฉลากสินค้ายังมีไว้บ่งบอกสัญลักษณ์ หรือรูปลักษณ์ของสินค้า อีกทั้งยังมีไว้ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า ด้วยการออกแบบฉลากที่ดีมีความสวยงามซึ่งยังแสดงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่งจากการออกแบบที่ดี ซึ่งการออกแบบฉลากสินค้าเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ ในความสำคัญของฉลากสินค้าถือเป็นการแสดงตัวตนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และยังช่วยบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าประเภทเดียวกัน  อีกทั้งฉลากสินค้ายังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การติดฉลากยังแสดงถึงประโยชน์ และวิธีใช้ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อ และทำให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑ์  
 
แนวความคิดในการออกแบบฉลากสินค้า
การออกแบบฉลากสินค้า ต้องให้มีความน่าสนใจ มีความดึงดูด ที่สำคัญต้องมีคุณภาพในการพิมพ์ที่ดี และต้องมีการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฉลากสินค้าตลอดเวลา การออกแบบฉลากสินค้า จะต้องประกอบไปด้วยตราสินค้า  เพื่อทำการออกแบบชื่อหรือตราสินค้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยเป็นการแสดงด้วยตัวอักษร และหรือสัญลักษณ์ของภาพซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าแต่จะมีลักษณะโดดเด่น ชัดเจน เป็นการออกแบบที่เหมาะสม และจดจำง่าย  การออกแบบฉลากสินค้ามีแนวคิดมาจากตัวผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน คืออะไร  
 
การออกแบบฉลากที่ดีควรเน้นข้อดีที่พิเศษของผลิตภัณฑ์ หรือความแตกต่างจากตราสินค้าชนิดอื่น  โดยต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ว่าคือใคร ซึ่งการออกแบบของฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ จะต้องทำหน้าที่เป็นจุดขายสินค้าได้เป็นอย่างดี 

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา