การใช้สติ๊กเกอร์ดีกว่าการโฆษณาอย่างไร??

เขียนโดย: Administrator 27 มกราคม 2561
goodmedia24hr

สติ๊กเกอร์ติดสินค้าบนผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากขึ้น เพราะนอกจากฉลากสินค้าจะเป็นตัวช่วยดึงดูดความสนใจจากการออกแบบด้วยลวดลายกราฟิกที่สวยงามแล้ว  บนฉลากยังต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดหรือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งส่วนประกอบหรือวิธีใช้งาน ไปจนถึงคำเตือนต่างๆ อีกด้วย  ซึ่งสติ๊กเกอร์ที่ปิดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ยังเป็นพื้นที่สำหรับพิมพ์โลโก้ ชื่อแบรนด์  สโลแกนของแบรนด์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจและทำให้แบรนด์ของคุณติดตากลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น  ช่วยทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีข้อมูลความน่าเชื่อถือบนฉลากของสติ๊กเกอร์มากกว่านั่นเอง  ทำให้การติดสติ๊กเกอร์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทต่างๆ มากขึ้น
 
ข้อดีของการติดสติ๊กเกอร์เพื่อการโฆษณา
เพราะฉลากสินค้ามีความสำคัญทั้งในด้านการตัดสินใจซื้อและเพื่อให้ข้อมูลของสินค้าต่อผู้บริโภค การเลือกติดสติกเกอร์ถือเป็นการทำการตลาดที่ทำงานได้รวดเร็วและมีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจ รวมถึงต้องเลือกใช้เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ที่เหมาะสม ซึ่งการติดสติกเกอร์เพื่อการโฆษณาถือเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้กับทุกไลน์การผลิตสินค้าต่างๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก  ซึ่งจะทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถติดสติ๊กเกอร์ที่เป็นฉลากสินค้าลงบนบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ รวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการติดสติ๊กเกอร์ลงบนกล่องกระดาษ กล่องพลาสติกหรือกระป๋องโลหะ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม ซึ่งถือเป็นการโฆษณาไปในตัวด้วยตัวของมันเอง จากการออกแบบและใส่รายละเอียดต่างๆ  เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลได้ง่ายขึ้น  ถือเป็นช่องทางการทำการตลาดอย่างหนึ่งและเป็นอีกหนึ่งการโฆษณาที่ไม่ต้องลงทุนลงโฆษณาตามสื่อต่างๆ  เพราะสินค้าที่ติดสติ๊กเกอร์ที่มีรายละเอียดจะสามารถพรีเซ้นต์ตัวของสินค้าได้เป็นอย่างดี
 
ติดสติ๊กเกอร์ดีกว่าการโฆษณาอย่างไร?
การติดสติ๊กเกอร์กลายเป็นช่องทางการขายที่มีความสะดวกสบายและ ได้รับความนิยมไม่น้อย ในปัจจุบันมีธุรกิจจำนวนมากเลือกใช้สติ๊กเกอร์เป็นตัวกลางสำหรับการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจุดเด่นสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การติดสติ๊กเกอร์ได้รับความนิยมคือ รูปแบบและการออกแบบที่น่ารัก สวยงาม  จุดนี้เองที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ เล็งเห็นช่องทางในการสร้างมูลค่าแถมยังเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี การติดสติ๊กเกอร์ของกลุ่มธุรกิจจึงค่อยๆ เกิดขึ้นและได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วย
 
ข้อดีของการใช้สติ๊กเกอร์ดีกว่าการโฆษณาคือ จะทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเกิดการจดจำของผู้บริโภค ด้วยการออกแบบที่สวยงามและรูปทรงที่ลงตัว อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า ความสวยงามของสติ๊กเกอร์ก็เหมือนกับเป็นการโฆษณาไปในตัว ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจมากขึ้นเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อมีการเห็นสติ๊กเกอร์บ่อยเข้ามันก็ทำให้เกิดการจดจำของผู้บริโภคไปโดยปริยาย เมื่อผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าในประเภทเดียวกันก็จะทำให้นึกถึงธุรกิจของคุณก่อนนั่นเอง

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา