5 หลักการสำคัญของการทำกราฟฟิกเพื่อสร้างคุณค่าให้กับชิ้นงาน

เขียนโดย: Administrator 1 กุมภาพันธ์ 2561
goodmedia24hr

การทำกราฟฟิกให้สื่อความหมาย และสร้างมูลค่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป หากทำความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งการทำงานกราฟฟิกดีไซน์สำหรับการออกแบบ นับว่าเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนในส่วนต่าง ๆ และเป็นการถ่ายทอดศิลปะผ่านเครื่องมือโดยเป็นการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  คุณสามารถเห็นงานกราฟฟิกได้ทั่วทุกมุมโลก หรือในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิกออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ กราฟฟิกรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว   แบนเนอร์ โบรชัวร์ ต่าง ๆ  ซึ่งการทำงานกราฟฟิกที่มีคุณค่า และสามารถสื่อความหมายนั้นต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง ??
  
หลักสำคัญของการทำงานกราฟฟิก
1.กลุ่มเป้าหมาย
การจัดทำกราฟฟิกสำหรับการออกแบบแต่ละชิ้น ต้องมีการวางแผนถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ว่าจะเป็นกลุ่มคนประเภทใด อายุใด และมีความสนใจในเรื่องไหน จึงจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารออกไปผ่าน รูปภาพ ตัวหนังสือ และงานกราฟฟิกดีไซน์
 
2. ญญะ และสัญลักษณ์ ในการสื่อความหมาย
สัญญะ คือ การใช้วัตถุ สิ่งของ สัตว์รูปร่างชนิดต่าง ๆ  เข้ามาเป็นตัวแปรในการสื่อความหมายในชิ้นงาน ซึ่งยังเป็นการเพิ่มลูกๆ ให้ชวนเล่นให้คนดูคิดตามโดยอาจมีส่วนร่วมไปกับชิ้นงานของคุณ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่นักกราฟฟิกจำเป็นต้องมี ความคิดสร้างารรค์จากการมีชั้นเชิงในการออกแบบที่เหนือ และโดดเด่นกว่าคู่แข่ง
 
3.ลักษณะการใช้สี
นักออกแบบกราฟฟิกควรรู้ความหมายเกี่ยวกับสีในวรรณะต่าง ๆ  ซึ่งการใช้สีในการออกแบบงานกราฟฟิก สามารถนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับงาน เพื่อให้งานชิ้นนั้นสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน  เพื่อเป็นการคุมโทนสี การใช้สีในงานแต่ละงาน ไม่ควรเกิน 3-5 เฉดสี เพื่อทำให้งานมีทิศทางไปในแบบเดียวกัน โดยไม่ใช้สีเยอะจนเกินไป แต่ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานด้วยว่าจะทำกราฟฟิกออกมาให้เป็นคัลเลอร์ฟูล ก็อาจจะใช้สีที่หลากหลาย สีฉูดฉาด ซึ่งจะทำให้งานออกมาดูสดใส
 
4.การใช้ตัวหนังสือ
การใช้ตัวหนังสือในงานกราฟฟิกสำหรับการออกแบบ เป็นส่วนที่สื่อความหมายอย่างตรงตัวมากที่สุด ผู้อ่านจะต้อง ไม่ซับซ้อน และเข้าใจโดยง่าย การใช้ฟอนต์ตัวหนังสือก็ควรเลือกฟอนต์ให้เข้ากับลักษณะงานให้มากที่สุด รวมทั้งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย
    
5.ลักษณะการจัดวางเลเอาท์
ก่อนที่จะสร้างงานขึ้นมาได้แต่ละชิ้นด้วยกราฟฟิก ต้องมีการออกแบบวางโครงสร้างเสียก่อน หากต้องการสติ๊กเกอร์ติดสินค้าก็ต้องมีการออกแบบสติ๊กเกอร์สำหรับติดสินค้า ซึ่งงานกราฟฟิกก็จำเป็นต้องวางเลเอาท์ Layout ว่าในแต่ละส่วนจะนำอะไรลงไปบ้าง เพื่อเป็นการตีกรอบไม่ให้งานหลุดออกจากประเด็นที่ต้องการจะสื่อ  อีกทั้งการจัดวางของพื้นที่ ที่ไม่ให้ดูรกและว่างจนเกินไปนั่นเอง

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา