ฉลากสินค้า....ที่บอกได้มากกว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์

เขียนโดย: Administrator 2 กุมภาพันธ์ 2560
goodmedia24hr
บริษัท กู๊ด มีเดีย  ( goodmedia24hr. ) สามารถพิมพ์งานได้ในปริมาณตามจำนวนที่ใช้จริงไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ ก็ตาม ทั้งไวนิล สติ๊กเกอร์ติดสินค้า หรือแม้แต่ฉลากสินค้า  ซึ่ง goodmedia24hr. เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด  ฉลากสินค้า หรือฉลากผลิตภัณฑ์ มักจะได้รับการยืนยันจากลูกค้าว่ามีมาตรฐานในการผลิตที่สุดยอด ทั้งการออกแบบและสีสันของตัวฉลากที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจและบอกต่อๆ กันถึงคุณภาพชิ้นงาน  ซึ่งบริษัท กู๊ด มีเดีย (goodmedia24hr. ) ได้มีการผลิตฉลากสินค้าเองทุกชิ้น ที่สำคัญการพิมพ์ฉลากสินค้า จะไม่ทำให้คุณต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปกับการสั่งพิมพ์จำนวนมาก แล้วกลายเป็นชิ้นงานที่เหลือ เรียกได้ว่าไม่มีขั้นต่ำในการสั่งทำแต่ละครั้ง ตามความสะดวกของลูกค้า ที่สำคัญคือ ฟรีค่าออกแบบ  ตามเงื่อนไขหรือโปรโมชั่น ในแต่ละช่วงเวลา
 
ความจำเป็นของการใช้ฉลากสินค้า
การขาดการสื่อสารที่ดีต่อกันอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับผู้บริโภคต้องหยุดชะงักลง  goodmedia24hr. สามารถทำการผลิตฉลากสินค้าซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นการบอกแค่ยี่ห้อ หรือแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น หากแต่ผู้ผลิตอาหารหรือขนมปังแบรนด์ต่างๆ อาจไม่สามารถแจ้งต่อผู้บริโภคได้ว่าขนมปังจะหมดอายุเมื่อใด ทำให้ฉลากสินค้าจึงได้เข้ามามีบทบาทโดยเป็นสื่อกลางที่จะทำให้ ความสัมพันธ์อันดีดำเนินต่อไป ข้อดีของการเลือกใช้ฉลากสินค้าคือ สามารถบอกวันหมดอายุ ส่วนผสม และคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงข้อมูลที่ให้ประโยชน์และข้อมูลอื่นๆ ได้
  
ฉลากสินค้า...กับความจำเป็นที่จะต้องใช้บอกวันหมดอายุ
มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ฉลากสินค้า ซึ่งหากเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ที่ผลิตสินค้าไม่กี่ชนิด อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในการพิมพ์เกี่ยวกับวันหมดอายุ ซึ่งสินค้าอาจจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานหลายปี ทำให้สามารถพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ก่อนหรือหลังการบรรจุได้ แต่ผู้ผลิตรายเล็กที่มีสินค้าหลากหลาย หรือสินค้าในเครือที่เป็นลักษณะเดียวกันอย่างขนมต่างๆ ที่มีอายุหนึ่งสัปดาห์ ถึงหนึ่งเดือน ซึ่งหากมีการพิมพ์ลงในบรรจุภัณฑ์อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ วิธีแก้ปัญหาคือ การพิมพ์บนฉลากสินค้าที่เป็นกระดาษแล้วจึงนำไปติดบนบรรจุภัณฑ์  ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายของการผลิต ซึ่งฉลากสินค้าที่บริษัท กู๊ด มีเดีย  ( goodmedia24hr. ) ที่ผลิตให้กับคุณนั้นจะมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานได้อย่างสูงสุดและที่สำคัญราคายังสบายกะเป๋าอีกด้วย 
 
ฉลากสินค้ามีส่วนช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้ซื้อ
ฉลากบนภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์อาหาร หรือฉลากสินค้ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวอาหาร จะว่าไปแล้วฉลากสินค้าก็เปรียบเสมือนหน้าต่างของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเลือกใช้บริการจาก goodmedia24hr. เพื่อสั่งผลิตฉลากสินค้ายังเป็นประโยชน์กับทุกองค์ประกอบในกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งผู้ผลิตอาหารสามารถเลือกใช้ฉลากสินค้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลและโฆษณาผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค  อีกทั้งฉลากสินค้ายังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการแข่งขันทางการค้าได้อีกด้วย ผู้บริโภคสามารถใช้ฉลากสินค้าเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ บวกกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนั่นเอง   
 
สามารถศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจาก goodmedia 24hr. ได้ที่@ id : @goodmedia24hr. โทร. 096-0919099   (ติดต่อหลัง 19.00  น. โทร. 082-5757778)  

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา