4 หลักในการออกแบบฉลากสินค้าที่ดี

เขียนโดย: Administrator 9 กุมภาพันธ์ 2561
goodmedia24hr

ฉลากสินค้า คือสิ่งที่แสดงถึงข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของสินค้า นอกจากการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ยังเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของผู้ซื้อ ในการเลือกซื้อสินค้านั้นๆ ด้วยเช่นกัน และการที่จะทำให้สินค้านั้นมีความโดดเด่นน่าสนใจ รวมถึงมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบรรจุภัณฑ์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบฉลากสินค้าที่สวยงามและมีข้อมูลครบถ้วน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สินค้าชิ้นนั้นมีความสมบูรณ์มากที่สุด สำหรับส่วนประกอบสำคัญบนฉลากสินค้านั้นจะต้องประกอบไปด้วย ปริมาณของสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ ส่วนประกอบสำคัญ เลขหมายการค้า วันผลิตวันหมดอายุ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด โดยมีหลักในการออกแบบฉลากสินค้า ดังต่อไปนี้
 
1.ตัวหนังสือที่อ่านง่าย
การเลือกใช้ตัวหนังสือที่อ่านง่าย หรือการเลือกใช้สีของตัวอักษรที่ดูสบายตาบนฉลากสินค้า เป็นสิ่งสำคัญที่นักออกแบบไม่ควรมองข้าม เพราะตัวหนังสือเหล่านี้ เป็นสิ่งที่จะบอกเล่าถึงรายละเอียดของสินค้าให้ลูกค้ามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และด้วยพื้นที่ว่างบนฉลากสินค้าที่มีจำกัด การออกแบบฉลากสินค้าจึงเป็นการเล่นกับพื้นที่ว่างที่มีจำกัด ด้วยการใส่ข้อมูลที่สำคัญลงไป ซึ่งการเลือกใช้ Fontsที่แตกต่างกันนั้น จะช่วยให้ฉลากมีความน่าสนใจ รวมถึงยังเป็นการดึงดูดสายตาของผู้บริโภคได้อีกระดับหนึ่ง
 
2.องค์ประกอบของฉลากสินค้าที่ขาดไม่ได้
สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบฉลากสินค้านั่นก็คือ การออกแบบโลโก้ให้มีความน่าสนใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานออกแบบฉลากสินค้า สำหรับสินค้าบางชนิดโลโก้แบรนด์กับโลโก้สินค้าก็อาจจะใช้เป็นตัวเดียวกันได้ แต่สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสินค้าหลากหลาย อาจจะต้องมีการออกแบบโลโก้เฉพาะสินค้าชนิดนั้นๆ โดยเฉพาะ
 
3.สร้างพื้นที่ว่างด้วยการใช้สีขาว
การใช้สีขาวเป็นช่องว่างที่แยกความแตกต่างของส่วนข้อมูลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะสีขาวเป็นสีที่ทำให้รู้สึกถึงความสะอาดตา ซึ่งเทคนนิคนี้สามารถนำมาใช้ร่วมกับการออกแบบ Fonts เพื่อให้มีความสวยงามและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 
4.การตกแต่งด้วยภาพอย่างมีศิลปะ
นอกเหนือจากงานออกแบบฉลากสินค้าที่พบเห็นโดยทั่วไป บางครั้งเราจะพบว่าฉลากสินค้าบางชนิด จะมีเพียงแค่รูปสินค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าอยู่บนฉลาก แล้วเพิ่มในส่วนของตัวอักษรลงไป ซึ่งนอกจากจะดูธรรมดาจนเกินไปแล้วก็ยังทำให้ขาดความโดดเด่น สำหรับนักออกแบบฉลากสินค้าที่มีความชำนาญ อาจจะเลือกที่จะใช้ภาพแนว Abstract เพื่อสื่อถึงส่วนประกอบของสินค้านั้นๆ ได้เช่นกัน
 
การเลือกใช้บริการผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบฉลากสินค้า จะช่วยให้การทำการตลาดของคุณง่ายขึ้น ทั้งนี้เพราะการออกแบบฉลากสินค้า โลโก้ หรือแม้แต่บรรจุภัณฑ์ ต่างก็ต้องการความสวยงาม ความน่าเชื่อถือ และดูมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากจะทำให้คุณได้ผลงานที่ถูกใจแล้ว ยังได้ความสวยงามที่มีความโดดเด่นซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำสินค้าของคุณได้อีกด้วย 

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา