ทำอย่างไรให้สินค้าโดนใจและตรงกลุ่มลูกค้า?

เขียนโดย: Administrator 20 กันยายน 2561
ในปัจจุบันการขายของออนไลน์ได้รับความนิยมกันมากขึ้น มีหลายธุรกิจที่หันมาใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อให้สินค้าได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อให้เกิดการดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ร้านค้าต่างก็หากลยุทธ์และวางแผนการตลาดอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อออนไลน์จะต้องให้สอดคล้องกับการใช้ความคิด การวางแผน การตลาด และการประชาสัมพันธ์ โดยถือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับ  
 
สิ่งหนึ่งที่สำคัญของการทำสินค้าให้โดนใจผู้บริโภคคือ การวางแผนงานในการโปรโมทสินค้าอย่างมีระบบและมีแบบแผน โดยวิเคราะห์และเจาะลึกถึงสถานการณ์ของสินค้ารวมทั้งลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบรอบด้าน โดยไม่ขัดแย้งกับศีลธรรม สังคม และเรื่องต่างๆ แต่จะมีวิธีไหนที่จะทำให้สินค้าโดนใจและตรงกลุ่มลูกค้า?
 
ช่องทางการนำเสนอสินค้า
ช่องทางในการนำเสนอสินค้าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อ โฆษณา หรือจะเป็นสื่อออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหากคุณยังไม่มีแนวทางว่าจะเลือกช่องทางใด ลองใช้ทุกช่องทางที่มีในการโปรโมทฟรีๆ ดูสิ เพราะถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญ แต่อาจจะมีการเพิ่มระยะเวลาในภายหลังและการคิดค่าบริการ หากมีการโปรโมทสินค้าในทุกช่องทางแล้วลองนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าสินค้านั้นได้รับความสนใจจากช่องทางไหนมากที่สุด แล้วจึงใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางหลักในการโปรโมทสินค้าใหม่ๆ  โดยดูถึงผลลัพธ์ด้วยว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่
 
การนำเสนอและอัพเดตสินค้าสม่ำเสมอ
ถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งในการขายสินค้า ซึ่งการอัพเดทและการนำเสนอสินค้าบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สินค้าได้รับความสนใจ ร้านค้ามีการเคลื่อนไหวและอยู่ในความสนใจของกลุ่มลูกค้าอยู่ตลอดเวลา โดยอาจจะเป็นการตั้งเวลาในการโปรโมทตามชนิดของสินค้า โดยดูว่ากลุ่มผู้บริโภคนั้นๆ จะใช้ช่วงเวลาใดในการเข้าถึงมากที่สุด อาจจะเป็นเวลาช่วงพักกลางวัน ช่วงเวลาในการเดินทางจากบ้านไปที่ทำงาน หรือจากที่ทำงานกลับบ้าน ที่คุณจะใช้สื่อออนไลน์ในการนำเสนอสินค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยจะช่วยให้กลุ่มลูกค้ามีความสนใจมากที่สุดและได้รับผลลัพธ์ดีที่สุด
 
วางเป้าหมายของการนำเสนอ
การเก็บข้อมูลรอบด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า การวิเคราะห์คู่แข่ง และการวางแผนวิธีการนำเสนอสินค้าโดยการหาข้อมูลก่อนและหลังจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สินค้าและวางแผนในการพัฒนาสินค้าอย่างมีระบบเพิ่มมากขึ้น ในการนำเสนอสินค้านั้นจำเป็นต้องมีการกำหนดระยะเวลาและเป้าหมายอย่างชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถได้รับผลลัพธ์ที่แน่ชัดได้ โดยการวางเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะยาว จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ และความคุ้มค่ากับเงินลงทุนในการนำเสนอสินค้าได้
 
การนำเสนอสินค้าด้วยการโปรโมทในช่องทางต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการใช้สื่อประเภทออนไลน์ หากร้านคุณมีการอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ เสมอ รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าว่ามีความสนใจอะไร ?? หากคุณสามารถตอบโจทย์ได้ จะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น  


คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา