เป็นแค่เจ้าของกิจการเล็กๆ แต่ต้องการสั่งกล่องบรรจุภัณฑ์ แบบไม่มากได้หรือเปล่านะ??

เขียนโดย: Administrator 7 กุมภาพันธ์ 2560
goodmedia24hr
ในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของบริษัท กู๊ด มีเดีย  (goodmedia24hr)จะคำนึงถึงศาสตร์และศิลป์ในแต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์หลักทั้งการออกแบบโครง สร้างกล่องบรรจุภัณฑ์ และการดีไซน์สไตล์กราฟิกโดยจะต้องคำนึงหลักการที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค  โดยการเลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า  การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับคุณสมบัติของสินค้าจะต้องดูว่าสินค้ามีความชื้นสูงหรือมีความเป็นกรดหรือไม่ และเลือกออกแบบให้เหมาะกับการบรรจุ รวมทั้งการขนส่ง จัดเก็บ และจัดจำหน่าย ซึ่งจะต้องเลือกดูความเหมาะสมกับราคาของสินค้าด้วย
 
บริษัท กู๊ด มีเดีย  (goodmedia24hr) รับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะวิธีการออกแบบของการใช้กราฟฟิคดีไซน์ในปัจจุบัน ที่ goodmedia24hr ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการดีไซน์ในการสร้างรูปลักษณ์ทำให้สามารถสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคได้รับรู้ โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคมักจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของกล่องบรรจุภัณฑ์ ก่อนเป็นอันดับแรกก็คือ ความสวยงามที่ลงตัวและเหมาะกับกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งคุณสามารถสั่งผลิตที่ goodmedia24hr ได้ตามจำนวนความต้องการ เป็นการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ
 
ประโยชน์ของการใช้กล่องบรรจุภัณฑ์
goodmedia24hr. รับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้กล่องสวยๆ ในการนำไปบรรจุสินค้า เพื่อความสะดวกของผู้บริโภค สามารถนำมาใช้ซ้ำ และยังกำจัดได้ง่ายนอกจากการเลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อผลิต ภัณฑ์แล้ว การเลือกขนาดของบรรจุภัณฑ์ควรต้องเลือกน้ำหนักด้วยว่าจะต้องใช้สำหรับบรรจุสินค้ากี่กรัม แม้กล่องบรรจุภัณฑ์จะมีความสวยงามเพียงใด แต่ก็ต้องคำนึงถึงขนาดและปริมาณในการบรรจุเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการขายด้วย
 
การออกแบบกกล่องบรรจุภัณฑ์
จะต้องเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสินค้า เพื่อช่วยในการป้องกันสินค้าได้ตลอดอายุการวางขาย โดยรูปแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์จะต้องกลมกลืนและสอดคล้องกับสินค้า มีขนาดพอดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้โดยไม่ก่อให้เกิดการฉีกขาดขณะขนส่ง goodmedia24hr จะใส่ใจในทุกขั้นตอนแม้แต่การขึ้นรูป การบรรจุ และการใช้งานแบบเปิด-ปิดสะดวก ที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่งในการออกแบบกราฟฟิคบนกล่องบรรจุภัณฑ์ goodmedia24hr มีการจัดวางรูปประกอบ และตัวอักษร ลวดลาย เนื้อหาและเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ทางการค้าอย่าง อย. หรือฮาลาล  เพื่อให้กล่องบรรจุภัณฑ์มีความกลมกลืนอย่างสวยงามตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้
 
รูปแบบของการใช้งานกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เพียงให้เหมาะสมกับสินค้าเท่านั้น  หากแต่คุณยังจะต้องหาข้อมูลด้านการ ตลาดให้กว้างขึ้น เพื่อการต่อยอดหรือกระขายรายได้  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดจำหน่าย การกระจายสินค้า ที่สามารถจำหน่ายได้ตามเว็บไซต์ที่เป็นแบบเสียเงินหรือฟรี รวมทั้งการโปรโมทการตลาดจากสื่อออนไลน์ต่างๆ  ที่สำคัญจะต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค อย่าลืมอธิบายข้อดี จุดเด่น ประโยชน์ และขนาดปริมาณของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลสำหรับใช้ในการตัดสินใจต่อการซื้อในแต่ละครั้งด้วย
 
สอบถามข้อมูลจาก goodmedia24hr. ได้ที่@ id : @goodmedia24hr. โทร. 096-0919099 (ติดต่อหลัง 19.00 น. โทร.  082-5757778)  

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา