เหตุผลที่ต้องใช้ฉลากติดสินค้า..จำเป็นแค่ไหน??

เขียนโดย: Administrator 16 กุมภาพันธ์ 2560
goodmedia24hr
ผู้บริโภคส่วนใหญ่พึงพอใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากติดสินค้าหรือตรายี่ห้อมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตรายี่ห้อ เพราะ
ฉลากติดสินค้าที่มีแบรนด์ต่างๆ จะทำให้ผู้บริโภคแน่ใจว่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการถูกต้อง มีผู้ผลิตจริง และมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายใต้ยี่ห้อที่ระบุนั้น ซึ่งฉลากติดสินค้ามีส่วนทำให้กระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้จากฉลากติดสินค้าที่บ่งบอกชื่อแบรนด์หลาย ๆ ยี่ห้อ ทำให้สามารถเห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในแต่ละยี่ห้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และส่งผลทำให้การตัดสินใจซื้อง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเหล่าบรรดาผู้ขายเองก็พึงพอใจที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากติดสินค้ามาก กว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฉลากติดสินค้าอีกด้วยเพราะขายได้ง่ายกว่า ยิ่งหากลูกค้าได้ระบุชื่อฉลากติดสินค้าที่มีตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ ก็จะทำให้ผู้ขายสามารถทราบและรับคำสั่งซื้อได้ทันที
 
ข้อดีของการติดฉลากติดสินค้า
ฉลากติดสินค้าจะทำให้ผู้ขายสามารถตกแต่งและจัดวางผลิตภัณฑ์ที่ขายได้อย่างงดงามและเป็นระเบียบ หมวดหมู่มากขึ้นสวยงามฉลากติดสินค้าที่เป็นแบรนด์และประเภทของสินค้าต่างๆ จะสามารถแยกส่วนตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ขายออกจากกันได้อย่างชัดเจน และในส่วนของผู้ผลิตเองก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีฉลากติดสินค้าที่เป็นชื่อยี่ห้อเข้าเสนอขายหรือแนะนำในตลาดให้กับผู้ขายได้ง่ายกว่า หากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยแล้ว การติดฉลากติดสินค้าที่เป็นแบรนด์จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าสินค้าที่ไม่มีฉลากติดสินค้าที่เป็นชื่อแบรนด์  ซึ่งยังทำให้เห็นความหลากหลายแตกและความต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ที่มีขายอยู่แล้วในตลาด โดยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้หลาย ๆ ส่วน ในเวลาเดียวกันได้ด้วยการติดฉลากติดสินค้า
 
เมื่อต้องแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ฉลากติดสินค้าช่วยได้
หากต้องการขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่ละคนและตลาด การใช้ฉลากติดสินค้า สามารถผลิตสินค้าออกมาให้มีคุณภาพและราคาต่างกันเพื่อส่วนตลาดที่ต่างกัน จะทำให้ผู้บริโภคแต่ละส่วนตลาดสามารถเห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อได้อย่างชัดเจน โดยการเลือกใช้ฉลากติดสินค้า ติดลงไปบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อแยกส่วนของแบรนด์  และรายละเอียดต่างๆ  จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการติดฉลากติดสินค้าบนผลิตภัณฑ์ที่มีตรายี่ห้อด้วยเช่นกัน การนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขายในตลาดให้มีความหลากหลาย สามารถแยกส่วนการแตกไลน์ออกได้ด้วยการติดฉลากติดสินค้านั่นเอง
 
ความชัดเจนของการติดฉลากติดสินค้าบนผลิตภัณฑ์
การทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ขายต้องมีความแตกต่างและชัดเจนจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ผู้ผลิตแต่ละรายจำเป็นต้องคิดค้นและนำเสนอประโยชน์และรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้บริโภค ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ มีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิม การติดฉลากติดสินค้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแยกความแตกต่างให้ผู้บริโภคได้ทราบ ซึ่งลักษณะของฉลากติดสินค้าที่ดี จะต้องมีราย ละเอียดที่เป็นชื่อแบรนด์ที่ง่ายต่อการออกเสียง   และจำได้ อีกทั้งยังจะต้องช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ขาย ที่สำคัญจะต้องสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างชัดเจน และต้องสามารถนำไปจดทะเบียนคุ้มครองการลอกเลียน แบบได้ และมีความเป็นสากล พร้อมที่จะขยายตลาด

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา