เทคนิคการขายสินค้าอย่างไร??ให้มียอดขายเพิ่มขึ้น!!!

เขียนโดย: Administrator 2 มีนาคม 2560
goodmedia24hr
ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญของการขายเป็นหลัก ซึ่งการขายสินค้ามีลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการชักจูงใจและการโน้มน้าว รวมถึงการใช้ศิลปะในการขายสินค้าเป็นสำคัญ นักขายจะต้องมีคุณสมบัติและความรอบรู้หลายประการ ซึ่งการขายสินค้าจะต้องเกิดจากพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด ความนิยมชมชอบ ความพึงพอใจ หรือ ความเต็มใจของผู้ซื้อ ฯลฯ นอกจากจะมีสินค้าพร้อมเพื่อขายให้เพียงพอสำหรับการขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานขายจึงจะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  แต่จะมีเทคนิคการขายสินค้าอย่างไรให้มียอดเพิ่มขึ้น
 
ศิลปะการขายสินค้าต้องมีเทคนิคการขายที่ดี
พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความต้องการหรือพฤติกรรมการซื้อ และการวางแผนกลยุทธ์ในการขายสินค้า ซึ่งศิลปะการขายสินค้าเป็นทักษะในการขายด้วยตัวบุคคล  ที่ผู้ขายสามารถมีอิทธิพลต่อผู้ซื้อโดยการติดต่อสื่อ สาร และให้ข่าวสารที่จำเป็นเพื่อการตัดสินใจในการซื้อการโน้มน้าวใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าต่อไป การเตรียมการเป็นกิจกรรมที่ได้กระทำขึ้นก่อนที่จะเข้าไปทำการเสนอขาย และอาจทำการรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น งานแสดงสินค้า หรือสมาคมการค้า ฯลฯ เพื่อหารายชื่อผู้ลูกค้าใหม่หรือจากการที่ลูกค้าเก่า รู้จักแนะนำผู้ที่สนใจให้ แล้วเจ้าของกิจการจะดำเนินการติดต่อทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือ อีเมล์ เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น
 
การเสนอขายสินค้า
การเข้าพบผู้มุ่งหวังเพื่อเปิดการขายสินค้า ต้องทำให้ลูกค้าประทับใจในมารยาทและการแต่งกาย แล้วจึงทำการเสนอขายโดยบรรยายเกี่ยวกับสินค้า จะต้องมีเทคนิคที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกสะดุดใจ นำไปสู่ความสนใจ แล้วจึงเร่งเร้าให้เกิดความต้องการเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อ   ผู้ขายควรพยายามสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด ด้วยการรับรู้ถึงปัญหา และควรหาวิธีการแก้ไขอย่างไร บางครั้งลูกค้าอาจมีข้อโต้แย้งต่างๆ  อย่างไม่พอใจในราคา ผู้ขายต้องพยายามรักษาบรรยากาศให้เป็นบวก และพยายามตอบข้อสงสัยอย่างใจเย็น มีความอดทน และมั่นใจ
 
ปิดการขายสินค้าและติดตามผล
การสรุปให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยการเสนอทางเลือก ให้เร็วและง่ายขึ้น  อาจมีการให้ข้อเสนอพิเศษอย่างคิดราคาพิเศษ ให้ส่วนลดหรือของแถม  และอาจมีบริการหลังการขายสินค้าหรือเมื่อสั่งซื้อแล้วจะต้องมีการให้บริการต่างๆ เพิ่มเติม  อย่างการส่งมอบ ติดตั้ง และให้คำแนะนำ รวมไปถึงการเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสำหรับการรักษาสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งนำ ไปสู่การซื้อซ้ำได้ในอนาคต
 
ก่อนการขายสินค้าใดๆ ก็   ผู้ขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวการขายตัวสินค้า สินค้าและบริการมากพอที่จะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ครบถ้วน ทั้งในเรื่องราคาหรือเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้าผู้ขายจะต้องแสดงออกผ่านคำพูดด้วยความมั่นใจหรือบริการที่นำเสนอขายและพูดให้เป็นธรรมชาติที่สุดโดยใช้คำพูดที่สุภาพ  บอกประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและพยายามตอบข้อซักถามจากลูกค้า เพื่อลูกค้าจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายมากขึ้น     

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา