ศิลปะการพูดเพื่องานขายที่ดีมีผลต่องานขายสินค้าอย่างไร??

เขียนโดย: Administrator 3 มีนาคม 2560
goodmedia24hr
ก่อนการขายสินค้าผู้ขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้านั้นๆ รวมทั้งบริการมากพอที่จะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาส่วนลด หรือเงื่อนไขต่างๆ ผู้ขายจะต้องใช้ศิลปะการพูดด้วยความมั่นใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้า หรือบริการที่นำเสนอขาย การใช้ศิลปะการพูดให้เป็นธรรมชาติ โดยใช้คำพูดที่สุภาพ ซึ่งงานขายถือเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะเพื่อการจูงใจลูกค้า ผู้ขายจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การเสนอขายและมีศิลปะการพูด เพื่อเพิ่มยอดขายและการขยายฐานลูกค้าใหม่การขายอย่างมีศิลปะการพูดจะช่วยให้เกิดความประทับใจและการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง
 
ศิลปะการพูดควร...ควรพูดให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ศัพท์เฉพาะที่ลูกค้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ควรใช้ในการสื่อสาร เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งศิลปะการพูดคือการสื่อสารที่ดีทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในตัวสินค้าและเห็นข้อดีของสินค้า และทำให้เกิดการโน้มน้าวในการซื้อสินค้า ถ้าลูกค้าฟังแล้วไม่เข้าใจ ก็อาจเปลี่ยนไปซื้อสินค้าตัวอื่นแทน การมีศิลปะการพูด จะช่วยจูงใจลูกค้าให้หันมาสนใจสินค้าตัวนั้นๆ ผู้ขายสามารถอธิบายคุณลักษณะ คุณภาพ พร้อมทั้งประสิทธิภาพของตัวสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลูกค้าให้เกิดความเชื่อถือได้ ซึ่งการมีศิลปะการพูด จะสามารถพูดจูงใจลูกค้าถึงสินค้าและบริการของผู้ขายที่จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีจากการเลือกใช้สินค้า หรือบริการ
 
ศิลปะการพูด พูดให้ลูกค้าพอใจ
ศิลปะการพูด ต่อลูกค้าระหว่างการนำเสนอขายคือ จะต้องพูดให้ลูกค้าพึงพอใจที่ใช้บริการ หรือพูดถึงความเหมาะสมว่าลูกค้ามีความสง่า ภูมิฐาน นำสมัย มีรสนิยม ฯลฯ จูงใจลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า ผู้ขายมีสินค้าให้เลือกมากมาย มีบริการที่ดี มีระบบการจัดส่งสินค้าตรงเวลาและส่งสินค้าถูกต้องครบตามจำนวน หรือ มีบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้  และพยายามตอบข้อซักถามจากลูกค้าเพื่อให้รับทราบข้อมูลสินค้าหรือบริการโดยผู้ขายต้องไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อลูกค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายมากขึ้น
 
ศิลปะการพูดเพื่อขายสินค้า
การพูดนั้นเป็นพฤติกรรมที่ใช้สื่อสารรองจากการฟังหากจะกล่าวว่าการพูดสามารถสร้างเงินขึ้นมาได้นั้น ก็ต้องมีหลักการในการพูดโดยเฉพาะศิลปะการพูดในการเสนอขายสินค้า หากสินค้าของคุณมีราคาแพง แล้วลูกค้าต้องใช้การตัดสินใจสูง อาจใช้ศิลปะการพูดด้วยการบอกว่าสินค้าเหลือจำนวนไม่มาก และอาจจะไม่นำสินค้าชิ้นนี้มาขายอีก เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะซื้อสินค้าชิ้นนี้ และทำให้ตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว ใช้จังหวะช่วงที่ลูกค้ากำลังเงียบเพื่อตัดสินใจ 

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา