อยากรู้มั้ย???บรรจุภัณฑ์สำคัญกับสินค้าของเราอย่างไร

เขียนโดย: Administrator 10 มีนาคม 2560
goodmedia24hr
การใช้บรรจุภัณฑ์ (Packaging เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าต่างๆ ที่ต้องการใส่แพ็คเก็จจิ้งดีๆ แข็งแรงทนทานเพราะสินค้าแทบทุกชนิดในปัจจุบันต่างก็ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต้องอาศัยการใส่บรรจุภัณฑ์แทบทั้งสิ้น เพื่อทำหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากภายนอก และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้นานที่สุด บรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้เกิดความสะดวกในการนำผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นาน พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกในการนำผลิตภัณฑ์ออกมาใช้  ซึ่งบรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนในการเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความต้องการเพื่อผลทางการตลาดอีกด้วย
 
ความสำคัญของการใช้บรรจุภัณฑ์
 บรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้ผลิตนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับการแข่งขัน ทำให้บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญขึ้นมาเป็นอย่างมาก  บรรจุภัณฑ์กลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เพราะบรรจุภัณฑ์สามารถแสดงตัวหรือตราสินค้าต่อผู้ใช้ประจำได้อย่างรวดเร็ว และยังพยายามที่จะจูงใจผู้ที่ไม่เคยใช้ เกิดความสนใจอยากที่จะทดลองใช้เป็นครั้งแรกอีกด้วย  ทำให้สินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นของคู่กันมาตลอด หากสินค้ามีการคิดค้นการผลิตการแข่งขันมากเท่าใด การบรรจุภัณฑ์ก็ยิ่งจะได้รับการพัฒนาขึ้นตามไปมากเท่านั้น
 
หน้าที่และบทบาทของบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์จะช่วยคุ้มครองป้องกัน และต้องเอื้ออำนวยหน้าที่ต่อการบรรจุและการคุ้มครอง ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะต้องได้รับการออกแบบวัสดุให้สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์ให้พ้นจากความเสียหายจากการขนส่งเพื่อป้องกันการเน่าเสีย และทำให้สินค้านั้นเก็บรักษาง่ายไม่เสื่อสลายไว เพราะผู้บริโภคไม่ต้องการที่จะได้รับอันตรายจากอาหารที่เป็นพิษ หรือบาดแผล ที่อาจจะเกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
 
ลักษณะของบรรจุภัณฑ์กับการใช้งาน
ด้วยสีสัน ที่เด่นชัด อาจแสดงความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์แข่งขันอื่น ๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะทำให้ผู้บริโภคทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน อีกทั้งชื่อยี่ห้อ ,เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต เพื่อแสดงลักษณะประเภทของสินค้าทำให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ง่าย ทั้งรูปร่าง รูปทรง ขนาดของตัวอักษร นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ต้องเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการขนส่งและการเก็บรักษาในคลังสินค้าได้ดี และต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถที่จะวางเรียงซ้อนได้ง่าย ขนาดและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์จะต้องมีความพอเหมาะ  และยังต้องง่ายต่อการนำไปวางเรียงในชั้นวางของขายตามงานจึงต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมและสรีระร่างกาย ของผู้บริโภค เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะกับมือสะดวกต่อการจับ ถือ และหิ้วด้วยความปลอดภัยและเหมาะสมกับภาวะของการใช้งาน 
 
การที่บรรจุภัณฑ์จะสามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ดี  เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลาย ๆอย่าง  ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนเป็นหน้าที่ ของนักออกแบบที่จะต้องสร้างสรรค์ความสวยงามอย่างลงตัวแลให้เหมาะกับสินค้านั้นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง วัสดุ รูปทรง สีสัน ข้อความและตัวอักษร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด  

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา