เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ในระบบดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์

เขียนโดย: Administrator 20 มีนาคม 2560
goodmedia24hr
การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในด้านใด ต่างก็มีการพัฒนาให้เข้ากับระบบในยุคดิจิตอล ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมบ้านเรามีการเติบโตที่สูงมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ  ทำให้เทคโนโลยีด้านการพิมพ์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  ด้วยการเริ่มคิดค้น ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยการสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพต่อการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตทางเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ 
 
เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการพิมพ์  
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ จะทำให้การผลิตทางด้านบรรจุภัณฑ์ออกมาอย่างมีคุณภาพและตรงตามต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ซึ่งการออกแบบของบรรจุภัณฑ์จะต้องผ่านกระบวนการจัดการเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ ซึ่งจะต้องมีการบริหาร การวางแผน และควบคุมคุณภาพงานด้านสิ่งพิมพ์   เพื่อตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยีด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งอุตสาหกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านการพิมพ์  เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในเรื่องภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวสินค้านั้นๆ
 
เทคโนโลยีด้านการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ  
เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ บนบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็งตัว ซึ่งบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแก้ว พลาสติกแข็ง และกระป๋องโลหะ โดยเป็นเทคโนโลยีด้านการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นชนิดที่มีความแข็งแรงและคงรูปได้ดี ที่สำคัญสามารถลำเลียงขนถ่ายบนสายพานได้  ส่วนบรรจุภัณฑ์ชนิดกึ่งแข็งตัวซึ่งมีเทคโนโลยีด้านการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้คือขวดพลาสติก ถ้วยใส่ไอศกรีม และแก้วพลาสติก ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีข้อจำกัดในการรับแรงอัดและแรงดึงได้ดี สำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนนุ่มซึ่งมีเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ ที่สวยงามโดดเด่นไม่แพ้บรรจุภัณฑ์อื่นๆ  คือซองบรรจุอาหารสำเร็จรูปต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก 
            
เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ ที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่สามารถช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะใช้อุปกรณ์สองส่วนร่วมกันนั้นก็ คือ ด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ เพื่อช่วยในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบด้านกราฟฟิก  รวมไปถึงเรื่องการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งซอร์ฟแวร์ที่ใช้ออกแบบในปัจจุบันมีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบ 3D เพื่อสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องและการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถผลิตชิ้นงานตัวอย่างออกมาเพื่อให้เห็นรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีด้านการพิมพ์
 
เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ เพื่อช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยังสามารถนำมาใช้ในการพิมพ์ฉลาก หรือใช้พิมพ์สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ ขวด เครื่องสำอาง หรือถุงใส่เครื่องสำอาง รวมทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์ มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบออฟเซ็ต การพิมพ์แบบเฟ็กโซ หรือการพิมพ์แบบกราวเวียร์  ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรในการพิมพ์มีความทันสมัยและมีเทคโนโลยีสูงเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ได้สีสันที่สวยงามและดึงดูดความต้องการของผู้บริโภค   

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา