เจาะลึก 4 ศิลปะการขาย ...ขายอย่างไรให้จูงใจผู้ซื้อมากที่สุด

เขียนโดย: Administrator 11 มกราคม 2560

goodmedia24hr
หากพูดถึงงานขาย ถือเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะในการขายเพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าให้สนใจสินค้าของคุณให้ได้ ซึ่งผู้ขายหรือพนักงานขายจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการเสนอขาย เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าหรือองค์กร และยังเป็นการเพิ่มการขยายฐานลูกค้าใหม่  
 
1.ศิลปะการขายขั้นพื้นฐาน
ก่อนการขายสินค้าใดๆ ศิลปะการขายคือผู้ขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดของการใช้งานสินค้า ราคาส่วนลด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้ขายจะ ต้องแสดงออกผ่านคำพูดด้วยความมั่นใจ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้า หรือบริการที่จะต้องนำเสนอขาย
การพูดให้เป็นธรรมชาติ โดยใช้คำพูดที่สุภาพ และเวลาพูดก็ควรมีหางเสียง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์สแลงที่ลูกค้าฟังแล้วไม่เข้าใจ เพราะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจในตัวสินค้า ทำให้เห็นข้อดีของสินค้าและเกิดการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว
 
2.จูงใจการขายด้วยเหตุผล
ผู้ขายจะต้องอธิบายคุณลักษณะ คุณภาพ และประสิทธิภาพของตัวสินค้าหรือบริการให้เข้าใจในการเปิดการขาย โดยมีน้ำหนักของเหตุผลเพียงพอที่จะจูงใจและโน้มน้าวลูกค้าให้เกิดความเชื่อถือได้ รวมทั้งจูงใจลูกค้าด้านอารมณ์ด้วยการอธิบายว่า สินค้าและบริการจะมีส่วนช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีด้านใดบ้าง ประมาณว่า สินค้าในร้านนี้จะทำให้ลูกค้าจะมีความสง่า ภูมิฐาน และดูมีรสนิยม นำสมัย ใส่แล้วรู้สึกสบาย หรือมีความปลอดภัยจากอันตราย  
 
3.จูงใจลูกค้าด้วยการสร้างความมั่นใจ
การพูดจูงใจเพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า ผู้ขายมีระบบการจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา และมีการส่งสินค้าถูกต้องครบตามจำนวน บวกกับมีบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่น่าเชื่อถือ  หรืออาจบอกว่าในร้านยังมีสินค้าให้เลือกมากมาย   และพยายามตอบข้อซักถามจากลูกค้า เพื่อให้รับทราบข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เป็นจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายมากขึ้น
 
4.อดทนต่อสิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดระหว่างการขาย
สิ่งที่มักเกิดขึ้นระหว่างการสนทนากาขายคือ คำตำหนิ หรือ การปฏิเสธ คำร้องเรียนและการโต้แย้งในเรื่องส่วนลดของสินค้าหรือบริการ ซึ่งผู้ขายต้องไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อลูกค้า และจะต้องสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าเก่ามีความรู้สึกว่าอยากจะซื้อซ้ำ รวมถึงการบอกต่อ และชักชวนเพื่อน หรือญาติสนิทให้สนใจซื้อสินค้าด้วย
 
5.การทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่าในตัวสินค้า
การพูดโน้มน้าวดึงดูด เพื่อเป็นการทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวสินค้า และทำให้รู้สึกคุ้มค่าเมื่อซื้อสินค้าไปแล้ว จึงเป็นที่มาของโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม  รวมทั้งการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ทั้งระหว่างการขาย ที่มีการให้บริการและคำ แนะนำสินค้า บวกกับการให้บริการหลังการขายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการขายอย่างมีศิลปะ ที่จะช่วยให้ลูกค้านึกถึงร้านของคุณเป็นอันดับต้นๆ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องซื้อในครั้งต่อไป 
......................................................................................................................

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา