เทคนิค..การออกแบบฉลากสินค้าอย่างไรให้โดนใจ

เขียนโดย: Administrator 1 เมษายน 2560
goodmedia24hr
ในชีวิตประจำวันสามารถพบเห็นฉลากสินค้าได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฉลากยา ฉลากอาหาร ฉลากเครื่องสำอาง หรือฉลากสินค้าอื่น ๆ ที่ลูกค้าจะเลือกใช้เลือกหามากขึ้น เพราะฉลากสินค้าเป็นตัวบ่งบอกถึงแบรนด์ของสินค้า ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ ของสินค้า ในการใช้ฉลากสินค้า ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะอย่างน้อยเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งพลอยที่จะเพิ่มยอดขายขึ้นด้วย
 
ฉลากสินค้ามีความสำคัญกับผู้บริโภคอย่างไร ??
ฉลากสินค้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสินค้าบางชนิด โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ซึ่งเรียกได้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องติดฉลากสินค้าเพื่อเป็นการบ่งบอกแบรนด์ หน้าตา บอกข้อมูล ประเภท วิธีใช้ และ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทำให้การออกแบบฉาก และการเลือกวัสดุการพิมพ์ จึงนับว่ามีความสำคัญ ต่อเจ้าของสินค้า เพราะสติกเกอร์บางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับสินค้านั้นๆ ก็ได้   การออกแบบพิมพ์ฉลากสินค้าออกมาก็ต้องคมชัด ดูโดดเด่น สะดุดตา ข้อมูลชัดเจน ซึ่งลูกค้าเห็นแล้วต้องดูมีความน่าเชื่อถือ น่าซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งหากพิมพ์ฉลากสินค้าออกมาได้ดี อาจมีผลต่อยอดขายสินค้าได้
 
ประโยชน์ของการใช้ฉลากสินค้า
การออกแบบฉลากสินค้าสำหรับติดในผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ เป็นการบอกข้อมูลที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นวันรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หมดอายุ ข้อห้าม อย. เลขที่จดแจ้ง  นอกจากนี้ฉลากสินค้ามีไว้บงบอกสัญลักษณ์ รูปลักษณ์ของสินค้า และยังมีไว้ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า ด้วยการออกแบบที่ดีและมีความสวยงาม มีไว้แข่งกับคู่แข่ง จากการออกแบบที่ดีและสวยงาม
 
ทำไมต้องมีฉลากสินค้า ?
การออกแบบฉลากสินค้า ที่เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ โดยความสำคัญของฉลากสินค้า คือ เป็นการแสดงตัวผลิตภัณฑ์ และช่วยบ่งบอกถึงความแตกต่าง ระหว่างสินค้าประเภทเดียวกัน  อีกกทั้งฉลากสินค้ายังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
แสดงถึงประโยชน์ วิธีใช้ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อ และทำให้ผู้บริโภคทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ และแสดงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่ง
 
แนวความคิดในการออกแบบฉลากสินค้า
การออกกแบบฉลากสินค้า จะต้องประกอบไปด้วยตราสินค้า  เพื่อทำการออกแบบชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการแสดงด้วยตัวอักษร และหรือสัญลักษณ์ของภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าที่มีลักษณะโดดเด่น ชัดเจน เหมาะสม และจดจำง่าย  นอกจากนี้กการออกแบบฉลากสินค้ายังมีแนวคิดมาจากตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย จากการนำเสนอข้อมูล เพื่อทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน คืออะไร และควรเน้นข้อดีที่พิเศษของผลิตภัณฑ์ หรือความแตกต่างจากตราสินค้าชนิดอื่น และต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยว่าคือใคร ซึ่งคือการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบกราฟฟิกของฉลากสินค้า จะต้องคิดพร้อมๆกัน การออกแบบกราฟฟิก บนบรรจุภัณฑ์ จะต้องเป็นฉลากสินค้าซึ่ง ทำหน้าที่เป็นจุดขายสินค้าได้ดีอีกด้วย
 
การออกแบบฉลากสินค้ามีหลักเกณฑ์คือ มีความน่าสนใจ มีความดึงดูด และต้องผลิตให้มีราคาถูก ที่สำคัญมีคุณภาพในการพิมพ์ที่ดี และต้องมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฉลากสินค้าของผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา แค่นี้ก็สามารถออกแบบฉลากสินค้าได้ด้วยตัวเองแล้ว  

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา