เจาะลึกศิลปะการขาย..ขายอย่างไรให้ทำยอดได้ดี

เขียนโดย: Administrator 4 เมษายน 2560
goodmedia24hr
การขายเป็นกิจกรรมหรือหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อ ศิลปะการขายที่ดีต้องมีคุณลักษณะและเทคนิควิธีหรือมีศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจเพื่อชักจูง ชี้แนะ ไปพร้อมๆ กับการนำเสนอสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่จะส่งผลทำให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อในที่สุด ศิลปะการขายจะต้องอาศัยความสามารถของผู้ขายที่ต้องมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์อย่างดี เพื่อจูงใจให้ลูกค้ายอมรับข้อเสนอขาย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์ใดๆ
 
ลักษณะของศิลปะการขาย
ผู้ขายที่ดีควรมีศิลปะการขาย เพราะการขายถือเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะในการเจรจา เป็นการขายเพื่อการจูงใจลูกค้า ทำให้ผู้ขายจำเป็นต้องมีศิลปะการขายและกลยุทธ์การเสนอขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่สินค้าและธุรกิจ ซึ่งศิลปะการขายที่ดีนั้นผู้ขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการมากพอที่จะให้เป็นข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา ส่วนลด และการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์ หรือเงื่อนไขต่างๆ ศิลปะการขายจะเป็นการแสดงออกผ่านคำพูดด้วยความมั่นใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้า หรือบริการ
 
ศิลปะการขายจากการพูด
พูดให้เป็นธรรมชาติเป็นศิลปะการขายอย่างหนึ่ง ที่ไม่เฟคจนเกินไป  โดยผู้ขายจะต้องใช้คำพูดที่สุภาพ  ไม่ว่าจะเป็นคำว่า สวัสดีค่ะ/ ครับ ขอโทษ ขออภัย ขอบคุณ  เวลาพูดก็ควรมีหางเสียงด้วยเพื่อควาไพเราะ น่าฟัง และควรหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์สแลง หรือศัพท์เฉพาะที่ลูกค้าฟังแล้วอาจไม่เข้าใจ เพราะการสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ศิลปะการขายในการสื่อสารที่ดีจะทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในตัวสินค้า เพื่อให้มองเห็นข้อดีของสินค้า และทำให้เกิดการซื้อสินค้า หากลูกค้าฟังแล้วไม่เข้าใจ อาจทำให้เปลี่ยนไปซื้อสินค้าตัวอื่นแทน
 
จูงใจลูกค้าคือศิลปะการขาย
การอธิบายด้วยเหตุผล และลักษณะ คุณภาพ พร้อมทั้งประสิทธิภาพของตัวสินค้าหรือบริการจะต้องใช้ศิลปะการขาย โดยมีน้ำหนักเพียงพอที่จะโน้มน้าวลูกค้าให้เกิดความเชื่อถือได้  เพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าด้านอารมณ์ โดยอธิบายว่า สินค้าหรือบริการของผู้ขาย สามารถมีส่วนช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีด้านใด ประมาณว่าหากซื้อสินค้าคุณไปแล้ว จะช่วยให้มีความสง่า ภูมิฐาน นำสมัย มีรสนิยม รู้สึกสบาย ฯลฯ
 
นอกจากศิลปะการขายในการจูงใจลูกค้าแล้ว  จะต้องทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า ผู้ขายมีบริการที่ดีมีระบบการจัดส่งสินค้าตรงเวลาและส่งสินค้าถูกต้องครบตามจำนวน  รวมทั้งมีสินค้าให้เลือกมากมาย ที่สำคัญคือมีบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้  ศิลปะการขายอีกอย่างหนึ่งที่จะมัดใจลูกได้ดีคือ พยายามตอบข้อซักถามจากลูกค้า เพื่อลูกค้าจะได้รับทราบข้อมูลสินค้ามากที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายมากขึ้น อย่าลืมหันมาสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าเก่าๆ เกิดการซื้อซ้ำ อีกทั้งการช่วยบอกต่อเพื่อชักชวนเพื่อนๆ ให้สนใจซื้อสินค้าด้วย

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา