5 เทคนิคการขายของอย่างไร ให้ลูกค้ารีบตัดสินใจซื้อ??

เขียนโดย: Administrator 5 เมษายน 2560
goodmedia24hr
เทคนิคการขายที่จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งจะต้องดูจากวิธีการขาย การเจรจา การปิดยอดการขาย และการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งจะทำอย่างไรให้มีความน่าสนใจ และการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้ามีมากน้อยเพียงใด มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พูดบ้างหรือไม่ บางครั้งที่สามารถครั้งการปิดการขายได้อาจไม่ได้มาจากความเต็มใจในการซื้อของลูกค้า หากแต่มาจากการตัดความรำคาญก็มี ซึ่งการขายของที่ดีย่อมไม่ใช่อย่างนั้นแน่ มาดูกันดีกว่าว่าการขายที่ดีมีเทคนิคที่น่าสนใจอย่างไร
 
1.เริ่มต้นการขายด้วยความไว้วางใจด้วยการฟัง
พื้นฐานของการขาย ที่จะขาดไม่ได้เลยคือการฟัง ซึ่งเป็นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ขาย แม้ว่าคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเพียงใด  อย่าได้ละเลยการฟังความต้องการของลูกค้า เพราะการขายที่ดีไม่ใช่เอาแต่บรรยายสรรพคุณของสินค้าหรือบริการของตัวเองให้ลูกค้าฟังแต่อย่างเดียว การขายที่ดียังต้องฟังลูกค้า เพื่อช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับทราบข้อมูลและความต้องการของลูกค้า และจะสามารถอธิบาย ทำความเข้าใจกับลูกค้า เพื่อลดความกังวลใจของลูกค้าได้  ทั้งยังสร้างความไว้วางใจได้เป็นอย่างดี
 
2.การขายที่ดี ต้องคอยสนใจและสังเกตลูกค้า
การแนะนำลูกค้าและให้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนำเสนอประโยชน์ที่แท้จริงของสินค้าไม่ใช่มาเพื่อทำการขายเท่านั้น เพราะหากการขายที่ตั้งใจมาเพื่อขายๆๆ เพียงอย่างเดียว ที่อาจจะทำให้ผู้ขายเอาแต่พูดจนทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย หรือรำคาญใจ  อีกทั้งการไม่ฟังลูกค้ายังอาจทำให้ผู้ขายเกิดความเข้าใจผิดต่อความมุ่งหวังของ ลูกค้าอีกด้วย ซึ่งการขายที่ดีจะต้องสนใจในคำพูดของลูกค้า และดูภาษาท่าทาง สีหน้า อากัปกิริยาของลูกค้า ซึ่งจะบอกอะไรได้มากมาย แต่จะต้องรู้จักจับความรู้สึกของลูกค้าให้ได้ ซึ่งจะดีกว่าผู้ขายรายอื่นที่อาจจะเอาแต่พูดมากเกินไป
 
3.นำเสนอการขายให้น่าประทับใจ
การนำเสนอการขายจะต้องสามารถจับใจผู้ฟังให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการให้ได้ ด้วยการเริ่มต้นให้น่าประทับใจ จากการสบตาผู้ฟังเพื่อสังเกตปฏิกิริยาของพวกเขา หากพบว่าลูกค้าไม่มีทีท่าว่าจะสนใจ ลองเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ ด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับความต้องการรวมทั้งรับฟังปัญหาของลูกค้า เพื่อที่คุณจะนำเสนอการขายที่ดีที่สุดและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 
 
4.จดบันทึกความต้องการของลูกค้า
หากคุณจดบันทึกความต้องการของลูกค้าในระหว่างการขายลงไปด้วยเสมอ นั่นหมายถึงการแสดงถึงความตั้งใจและใส่ใจลูกค้า จะทำให้คุณเก็บรายละเอียดและประเด็นได้อย่างครบถ้วน ก่อนจบการสนทนา การทบทวนสิ่งที่คุณจดบันทึกให้ลูกค้าฟังอีกครั้ง เป็นการทำให้เกิดความมั่นใจว่าคุณไม่ได้พลาดประเด็นไหนไป  วิธีการขายนี้จะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจต่อความเอาใจใส่ของคุณอย่างแน่นอน
 
5.ถามลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
เคล็ดลับการขายจากการคุยกันตอนต้น คุณอาจยังไม่รู้จักลูกค้าเท่าใดนัก ลองตั้งคำถามเพื่อให้คุณรู้จักลูกค้ามากขึ้น ด้วยการถามถึงการใช้สินค้าและบริการในอดีตหรือปัจจุบัน อีกทั้งความคาดหวังในอนาคต โดยคำถามที่ใช้สำหรับการขายส่วนใหญ่เพื่อให้ลูกค้าบอกข้อมูลออกมาคือการถามว่า “ทำไม” และ “อย่างไร”
 
เทคนิคการขายที่ดีไม่ใช่เอาแต่พูดเพียงฝ่ายเดียว หากแต่ยังรวมถึงการฟัง และการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ขายตอบสนองด้วยสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ นั่นล่ะจึงจะเรียกว่าเป็นการขายที่ประสบความสำเร็จ 

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา