3 เหตุผลสำคัญกับความจำเป็นที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์

เขียนโดย: Administrator 23 เมษายน 2560
goodmedia24hr
ผลิตภัณฑ์จากสินค้าอีกมากมาย กำลังรอแพ็คเก็จจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพราะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรม อย่างผักสด ผลไม้สด  หรือสินค้าที่เป็นอาหารจากทะเล รวมทั้งสินค้าต่างๆ อย่างเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว สบู่  ฯลฯ  ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้การบรรจุหีบห่ออย่างยิ่ง  ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้อาจได้รับความเสียหายหากไม่มีการบรรจุ  เนื่องจากสภาวะของอากาศ และการขนส่งที่เหมาะสม ซึ่งจะมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายเหล่านั้นลงได้ และยังเป็นการช่วยให้ผลผลิตต่างๆ ถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี ซึ่งการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพ ในระยะเวลาหนึ่งหรือจนกว่าจะมีการนำสินค้านั้นไปใช้ แต่เมื่อมีการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น จึงส่งผลทำให้บรรจุภัณฑ์เข้ามามีบทบาทในด้านการส่งเสริมการตลาดมากขึ้น และเริ่มเน้นเรื่องความสวยงาม สะดุดตาและความสะดวกในการนำไปใช้ ซึ่งปัจจุบันความสำคัญของการใช้บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่มากมาย
 
1.หน้าที่รองรับสินค้า
บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่รองรับ สินค้าให้รวมกันอยู่เป็นกลุ่มน้อย หรือตามรูปร่างของภาชนะนั้น ๆ  และยังทำหน้าที่ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในไม่ให้ยุบหรือบุบสลายรวมทั้งไม่ให้เสียรูปหรือเสียหายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยสภาพดินฟ้าอากาศ สภาพการขนส่ง ระยะเวลาในการเก็บรักษา  เพื่อให้คงสภาพลักษณะของสินค้าให้เหมือนเมื่อตอนที่ผลิตออกจากโรงงานให้มากที่สุด  รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ยังทำหน้าที่รักษา  คุณภาพสินค้าให้คงเดิมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายอีกด้วย
 
2.แสดงรายละเอียดของสินค้า
บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่บ่งชี้  แจ้งข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าเกี่ยวกับการใช้งาน ชนิด คุณภาพและแหล่งที่มา หรือจุดหมายปลายทาง โดยหีบห่อต้องแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าที่อยู่ภายในคืออะไร ผลิตจากที่ไหน  และมีปริมาณเท่าใด มีส่วนประกอบ และบอกถึงวันเวลาที่ผลิต วันเวลาที่ หมดอายุ และการระบุข้อความสำคัญ ๆ  ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและยา เครื่องหมายการค้า  ชื่อการค้า ฯลฯ
 
3.ดึงดูดความสนใจ
บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ช่วยในการชักจูงผู้บริโภคในการซื้อสินค้า เพราะสินค้าชนิดใหม่ที่มีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้การแข่งขันทางด้านตลาดก็เพิ่มมากขึ้น  ผู้ซื้อสินค้าย่อมไม่อาจติดตามการเคลื่อนไหวทางด้านตลาดได้ทัน ทำให้บรรจุภัณฑ์จึงต้องทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุอยู่ให้กับผู้ซื้อ ที่สำคัญจะต้องดึงความสนใจของผู้ซื้อที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้สนใจ ซึ่งหลังจากใช้แล้วก็อาจเกิดความพอใจที่จะซื้อใช้อีก  เพราะบรรจุภัณฑ์ยังทำหน้าที่ขายและโฆษณาสินค้าควบคู่ ไปในตัวด้วย  
 
การที่บรรจุภัณฑ์จะสามารถดึงดูดความสนใจ และชักจูงใจให้เกิดการซื้อจึงเป็นผลจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ขนาด รูปร่าง สี รูปทรง วัสดุ ข้อความรายละเอียด ตัวอักษร ฯลฯ  นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าแต่ละชนิด ได้อีกด้วย   

คมชัด สีสันสดใส จำนวนน้อยก็สั่งได้ สอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ ของเราได้ที่

ติดต่อเรา