เกี่ยวกับเรา

บริษัท กู๊ด มีเดีย ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 โดยเริ่มจากการเป็นศูนย์ถ่ายเอกสาร และมีงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2552 บริษัท กู๊ด มีเดีย ได้ติดตั้งเครื่องจักรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตสูง เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัท กู๊ด มีเดีย ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีคุณภาพ เช่น นามบัตร สติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ ป้ายโฆษณา งานไวนิล ฯลฯ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย จึงสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัท กู๊ด มีเดีย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของผู้บริโภคใน ภาวะการแข่งขัน ทางการตลาดสูง เราจึงขอเสนอการผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ โดยไม่มีขั้นต่ำอีกทั้งยังสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดต้นทุนของลูกค้าให้มากที่สุด

บริษัท กู๊ด มีเดีย จะให้บริการที่ดีที่สุด รวดเร็ว ทันใจ ถูกใจ ราคาถูก แก่ทุกท่าน ที่เชื่อมั่นในการให้บริการของเรา เพื่อให้ลูกค้า เกิดความพอใจสูงสุด