ใบปลิว/แผ่นพับ

ใบปลิว/แผ่นพับคืออะไร

แผ่นพับคือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีการพิมพ์ภาพ ข้อความ โลโก้ ภาพสินค้าและองค์ประกอบอื่นๆลงไปเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโฆษณา

ความแตกต่างระหว่างใบปลิวกับแผ่นพับ

แผ่นพับและใบปลิวสามารถใส่รายละเอียดได้ทั้ง2ด้านงานผ่นพับที่เสร็จแล้วจะพับให้มีขนาเล็กลงได้/ไม่เหมือนใบปลิวที่จะโชว์เต็มขนาดA4

.


สนใจดูสินค้าตัวอื่นกดที่ภาพเพื่อไปยังหน้าที่คุณต้องการ