โปสเตอร์

จุดประสงค์ของโปสเตอร์
โดยทั่วไปแล้วจะต้องแสดงหน้าที่และบทบาทต่อไปนี้คือ
นำสิ่งที่ผู้ต้องการโฆษณาออกมาเผยแพร่ให้โดดเด่นและสะดุดตา
สามารถสื่อสารและปลุกเร้าความสนใจของผู้พบเห็นได้
ต้องสามารถเล่าเรื่องราวจากภาพได้ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นโปสเตอร์สามารถเข้าใจได้ในทันที แล้วเกิดการรับรู้และปลุกเร้าความสนใจต่อไป
ภาพในโปสเตอร์จะต้องมีลักษณะปลอดโปร่ง เน้นเฉพาะเรื่องที่จะโฆษณา ช่วยให้แลเห็นง่าย และที่สำคัญที่สุด คือ รายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ จะประสานกลมกลืนกันตามคุณค่าของศิลปะประยุกต์ (applied art) ด้วยเหตุนี้ ภาพโปสเตอร์จึงมิได้เป็นศิลปะในตัวของมันเอง
ต้องสะท้อนถึงเรื่องราวที่จะโฆษณาออกมาให้ได้ทั้งทางสภาพสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองแลวัฒนธรรม เป็นต้น


 

สนใจดูสินค้าตัวอื่นกดที่ภาพเพื่อไปยังหน้าที่คุณต้องการ