เทคโนโลยีการพิมพ์ของเรา

ด้วยคุณสมบัติของผงหมึกแบบ High Chroma ที่ให้ขอบเขตค่าสีที่กว้างกว่า CMYK จึงทำให้ภาพที่ได้สีไกล้เคียงกับของจริง หรือจากในกล้องถ่ายรูป โดยเฉพาะสีที่เป็นอุปสรรคในการพิมพ์ อาทิเช่น สีม่วง สีชมพู สีฟ้า หรือสีเขียวอ่อน เป็นต้น ขอบเขตค่าสีที่กว้างกว่าเดิมนี้ สามารถครอบคุลมถึงสี Pantone ทำให้ได้ชิ้นงานตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้ออกแบบมากขึ้น